Pereţii Templului

Întrebare: De ce în mod specific la data de 17 Tammuz a fost un asediu asupra Templului și zidurile au fost distruse ?

Răspuns: Într-adevăr, distrugerea fizică a Templului s-a întâmplat în această zi, pentru că tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră vine în jos și evoluează din lumea superioară. Acest lucru este realizat pentru prima data ca un „câmp energetic” și, apoi, urmează şi în lumea noastră materială.

Templul este numit lumea Atzilut; este sălaşul Creatorului. În jurul lumii Atzilut există ceea ce se numește Parsa (barieră, perete). În afara acestui zid, sub lumea Atzilut, se găsesc restul caracteristicilor lumii noastre. Funcția peretelui care se află între lumea Atzilut (caracteristicile Creatorului) și ale lumii noastre (dorințele și caracteristicile noastre) este de a face posibil ca numai cei care sunt demni de a fi la acest nivel sa treacă în lumea Atzilut, în Templu. Aparent filtrează caracteristicile. În acest fel, ii retine pe cei care nu sunt demni și ii aruncă înapoi.

Distrugerea zidurilor Templului simbolizează lumea Atzilut , dobândirea acelor caracteristici care există în lumea noastră, în afara zidurilor sale. Ca urmare a distrugerii se creează un amestec format din toate caracteristicile lumii Atzilut și lumea noastră inferioară. După aceea, o recunoaștere treptată că trăsăturile caracteristice ale lumii Atzilut sunt diferite, în ciuda a tot și o clarificare și compilare a caracteristicilor lumii Atzilut începe din grămada generală a caracteristicilor mixte.

Depinde de noi să ne deplasam prin această stare și sa construim „al treilea Templu” din caracteristicile potrivite. Atunci nu va mai fi nevoie de zid pentru că toată lumea va locui în Templu. Despre aceasta este scris : „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56: 7). „Atzilut” (derivat din cuvântul „Etzlo” – aproximativ la El) este caracteristica Creatorului la care toată lumea se va înălța, fără excepție. Întreaga lume va dobândi aceste caracteristici și nu va fi atunci nicio restricție cu privire la nimic.

Dacă ne imaginăm Templul distrus in forma de pilitură de fier și lumea Atzilut ca un magnet, atunci acea pilitura ale cărei caracteristici se potrivesc cu magnetul vor începe să fie atrase spre el și să se înalțe de la cele mai usoare la cele mai grele. Este scris : „Ei toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic dintre ei până la cel mai mare dintre ei” (Ieremia 31:33).

Din emisiunea de pe  KabTV  „Noutăți cu Michael Laitman” 7/11/16

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed