„Lumea aceasta” nu este totuna cu „Lumea noastră”

Întrebare: În Prefaţa la Înţelepciunea Cabala, Baal HaSulam scrie că dorinţa pentru plăcere, care este formată în forma finală, este în „lumea aceasta”. Ce înseamnă „lumea aceasta”?

Răspuns: Exact ceea ce este scris acolo: starea în care „dorinţa de primire a fost formată în forma sa finală”. De fapt există doar două lucruri în existenţă: Lumina şi dorinţa. Restul sunt doar nume ale acestor forţe.

Atunci când dorinţa de primire suferă modificări, ea ajunge în final în cea mai de jos stare, numită „lumea aceasta”. Este o noţiune spirituală, de aceea noi o diferenţiem faţă de „lumea noastră”, în care noi existăm la nivel animal. Numai o persoană care simte că este în ultima fază, în forma finală a dorinţei egoiste, se poziţionează în „lumea aceasta”. Acest lucru se poate numi deja un fel de realizarea spirituală, deoarece o persoană este conştientă unde este, conform coordonatelor spirituale. Dar o „persoană de pe strada”, nu trăieşte în „ lumea aceasta” încă, ea trăieşte tot în lumea sa.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala 5/24/11, “Prefaţa la înţelepciunea Cabala”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: