Adevăratul înțeles al profețiilor antice

Întrebare: Profetul Ieremia a comparat existența eternă a poporului lui Israel cu valabilitatea soarelui și a lunii în descrierea serviciilor lor față de Creator. Care este sensul acesteia cu referire la poporul lui Israel de astăzi?

Răspuns: Atâta timp cât nu înțelegem interpretarea scrierilor originale Cabaliste, depinde de noi să ne raportăm la ele doar în sensul practic.

Poporul Evreu este format dintr-un grup de oameni uniți de o condiție comună de existența: abordarea reciprocă, combinată într-un singur organism. Altfel el nu există. La asta s-a referit profetul Ieremia.

Profeții au fost Cabaliști aflați la un anumit nivel de dezvoltare spirituală. Toate cuvintele lor sunt exprimate într-un limbaj alegoric și de aceea înțelesul cuvintelor că “soare”, “luna”, etc., nu se referă la obiecte fizice și la forțe interne ale naturii.

Din discuția de la Centrul Cultural Evreiesc din Moscova din 23.11.2015

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent:

Articolul următor: