Către o nouă ordine socială

Întrebare: Ai spus că pe un Cabalist nu îl interesează lumea corporală. Poate fi un Cabalist indiferent la ceea ce se întâmplă în lumea corporală în care trăieşte vremelnic?

Răspuns: Realitatea este că lumea fizică este o consecinţă absolută a comportamentului nostru. Totul se întoarce la cum a fost înainte şi noi continuăm să facem aceleaşi greşeli şi primim ca rezultat aceleaşi lovituri. Ar fi mai bine dacă nu am face nimic.

Baal HaSulam scrie că vom deveni o societate comunistă, nu de tipul celor de care am auzit că au adoptat metoda lui Lenin şi Marx, ci cu adevărat o societate egală şi dreaptă.

Această societate nu este de fapt scopul, ci o simplă reflexie a stării interne a oamenilor care vor continua să trăiască în această lume în viitor. Va fi o stare internă şi relaţiile dintre ei le vor permite să stabilească o societate în care oamenii sunt mai egali şi mai apropiaţi unul de altul, pentru că Lumina superioară va avea impact asupra lor din ce în ce mai mult şi îi va conecta într-o structură unificată.

Marx a prevăzut cu acurateţe asta, iar umanitate se va reîntoarce în mod inevitabil la asta. El a scris despre o nouă societate şi nu s-a referit la Rusia sau altă ţară şi a crezut că o astfel de societate se va stabili în viitor, deoarece acesta este cursul natural al evoluţiei noastre. Evoluţia ne va conduce către asta. Reiese că a avut dreptate. Nu trebuie să fii un profet, ci trebuie pur şi simplu să înţelegi corect cursul evoluţiei noastre.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 01.01.2017

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: