Cine este un Cabalist ?

Întrebare: În ce moment devine Cabala o știință ?

Răspuns: Cabala devine o știință atunci când Cabala se angajează în ea. Un Cabalist este cel care obține starea de ”primire de dragul dăruirii”. Omul care posedă asemenea proprietății înțelege acțiunile Creatorului în el și în univers. Devine un cercetător al întregului spațiu care se revelează în fața lui.

De aceea, este numit Cabalist. Aceia care studiază Cabala sunt studenți ai Cabaliștilor de acum, deoarece ei sunt pe drumul realizării lumii spirituale.

Din Congresul din Moscova, lecția 5 din 03.05.2016

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: