Condiții pentru ridicarea unei rugăciuni

232.05Există trei condiții în rugăciune:

  1. Să creadă că El îl poate salva. Deși are cele mai proaste condiții dintre toți contemporanii săi, totuși: „Va fi mâna Domnului prea scurtă pentru a-l salva?” Dacă nu este așa, atunci „Proprietarul nu poate salva vasele Sale” (Baal HaSulam, Shamati, „Trei condiții în rugăciune”).

Întrebare: Ce înseamnă „a crede”?

Răspuns: Omul este formată din tot felul de calități și dorințe. Prin urmare, studiile noastre ne direcționează să alegem dintre toate dorințele, calitățile și intențiile noastre pe cele care vor îndrepta întreaga umanitate spre bine.

A crede înseamnă a fi sigur că, dacă fac asta, atunci în cele din urmă invit asupra mea influența corectă a forței superioare și treptat mă corectez. Astfel, prima condiție este că trebuie să fiu sigur că El mă poate ajuta.

2: Nu mai are de ales pentru că a făcut deja tot ce a putut, dar nu a văzut nici un leac pentru situația lui.

Înseamnă că nu a făcut totul. Nu există altă soluție decât să ceri. Adresați-vă în mod constant cererea Creatorului. Aceasta este o singură forță internă a naturii, care este capabilă să ne corecteze pe toți. Prin urmare, practic nu există nimic decât o rugăciune sau o cerere de corectare.

3: Dacă nu-l ajută, mai bine va fi mort decât viu.

Trebuie să ajungem la următoarea stare în care vreau să mă corectez și să fiu asemănător Creatorului atât de mult încât, dacă nu reușesc acest lucru, atunci nu merită să trăiesc de dragul a altceva.

KabTV „Stări spirituale” 25.09.2022

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed