Creatorul este forța iubirii

Întrebare: Putem sa simțim rușine în fața Creatorului? Dacă este așa, de ce suntem rușinati, deoarece Creatorul este natura neînsuflețită și nu o făptură  care te cunoaște și te vede? Sau există un conducător viu, în plus la natura neanimată?

Răspuns: Există doar o minte și o forță superioară, care ne sunt revelate ca forța iubirii. Forța iubirii generează întreaga creație, o gestionează și o aduce la starea de plenitudine. Un cabalist este o persoană care participă activ la acest proces.

Intrebare: Ce va aduce mulțumire si plăcere Creatorului ?

Răspuns: Să ne asemănăm Lui.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed