Creier, inimă, ficat – acestea sunt diferite forme ale anulării de sine

Întrebare: De fiecare dată când cineva se anulează faţă de grup, se adăugă un alt punct negru?

Răspuns: Exact aşa creşte Ubar (embrionul). I se adaugă fiecare nou punct şi i se formează corpul şi toate organele de fiecare dată când ni se cere o nouă anulare în faţa grupului.

La început, sunt puncte generale, care nu au o destinaţie precisă, la fel ca „celulele stem”. Iar apoi începem să vedem diferenţele dintre aceste celule. Nu vedem încă în spatele acestor ceule organele specifice: ficat, picioare, plămâi. Aceste organe încă nu lucrează, ci doar îşi formează fundaţie pentru viitorul lor. Dar este posibil deja să distingi faputul că aceste celule diferite au şi diferite maniere de anulare.

Mai târziu, omul începe să simtă că există o conexiune între diferite tipuri de anulare de sine. El experimentează constant tot felul de perturbaţii şi reacţionează la acestea, extern şi intern. Câteodată problemele vin din afară, într-un fel special, făcând să apară în om un răspuns intern particular.

Iar câteodată apare o pertrubare interioară în om, care face să apară un răspuns particular extern. Conform cu aceste stări, omul începe deja să distingă linii, să evalueză înălţimi, cu toate că încă este numai în Ubar.

În acest fel trebuie să îşi completeze întreaga sa structură în forma Ein Sof (Infinitate). Pe de o parte obţine întregul formei sale finale, dar pe de altă parte el se apropie de această formă finală în etape. În acest fel, trece print toate fazele: Soreş, Alef, Bet, Ghimel şi Dalet. Asta înseamnă că trebuie să termie Aviutul Soreş al dorinţei, apoi nivelurile Alef, Bet, Ghimel şi Dalet. Dar nu poate termina faza Soreş până la sfârşitul ultimului nivel, Dalet, pentru că acesta determiă şi influenţeză nivelul anterior.

Înseamnă că omul îşi creşte toate caracteristicile în etape, alternând constant înainte şi înapoi, şi completând totul împreună. Aşadar, chiar în Ubar fizic, nu există o creştere secvenţială, unul după altul, capul, corpul, mâinile, picioarele; nu, totul creşte în mo proporţional.

Nivelul dezvoltării este evaluat conform unor parametrii diferiţi. De exemplu, pentru un copil de doi ani luăm în calcul înălţimea, greutatea, dezvoltarea interioară şi abilitatea de a executa acţiuni particulare cu mâinile şi picioarele. Îi examinăm întregul nivel, care aparţine „nivelului Nefeş”, ca un întreg. Există anumite etape ale lunii noi pe care trebuie să le reînoim de fiecare dată.

Din pregătirea pentru Lecţia zilnică de Cabala din 2/16/14

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: