Cum a fost scrisă Cartea Zohar?

563Întrebare: Există vreo diferență dacă o carte a fost scrisă de o singură persoană ca Baal HaSulam sau de zece oameni precum rabinul Shimon și studenții săi?

Răspuns: În Cabala fie o persoană scrie o carte despre ceea ce el obține, așa cum a făcut Baal HaSulam, fie un grup de oameni care sunt conectați împreună scriu o carte. Între ei, există diverse stări în care încep să-l perceapă pe Creator diferit. Asta descriu ei.

Mai mult decât atât, stările prin care Rabbi Shimon și studenții săi au trecut între ei, le-au descris sub formă de călătorii în unele locuri pământești. Dar, de fapt, nu s-au mutat din peștera în care se aflau. Totul s-a întâmplat doar într-un singur loc și în legătură între ei.

Cu cât și-au sporit mai mult legătura între ei, cu atât au atins mai mult Creatorul. Și invers, cu cât se înstrăinau mai mult unul de celălalt, cu atât simțeau mai puțin Creatorul. Ei au înregistrat acele verificări de apropiere și distanță între cei zece și, în consecință, cu Creatorul. Și sunt incluse în Cartea Zohar.

Baal HaSulam a scris că studenții lui Rashbi au atins toate cele 125 de trepte. Aceasta înseamnă că ei și-au dezvăluit tot egoismul lor original, s-au ridicat deasupra lui în legătura dintre ei și au simțit singura forță superioară în această legătură.

Prin urmare, ei au devenit asemănători cu ea ca un singur om cu o singură inimă și l-au atins pe Creator în dorința lor comună.

De la KabTV “Stările Spirituale” 2/15/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed