Dăruirea luminii

Întrebare: În câteva zile vom sărbători Shavuot, marea zi a acordării Torei. Toate celelalte de Cabala sunt în esență comentarii ale Torei, în timp ce toate filosofiile, religiile şi ințelepciunile derivă, de asemenea din aceasta. Cum vede Cabala Tora: ca pe o carte sau metoda de corectare?

Răspuns: Tora este lumina care reformează, care îl aduce pe cineva înapoi la Creator. Nu este o carte ci lumina, forța de dăruire ce se extinde de la Creator, sursa dăruirii şi reformează o persoană astfel încât şi ea să trăiască pentru a dărui. Atunci o persoană devine pate din Tora şi este umplută cu lumina Hassadim (Milă) iluminată de lumina Hochma (Înţelepciune). Aceasta este considerată revelația Torei, revelația luminii în om.

Trebuie să aliniem tot ce auzim despre asta cu două noţiuni: Lumina şi dorinţa, şi măsura echivalentei dintre acestea, care este denumit ecran. Nu este nimic altceva în întreaga realitate. În studiul celor 10 Sefirot, în locul Creatorului este Lumina, dorința este în locul creaturii şi ecranul în locul corectării creației. Nu este nimic altceva. Toate confuziile încep atunci când oamenii nu pot lega acestea trei la un loc.

Dacă te împotmolești în aceste trei definiții, întoarce-te la stadiile luminii directe. Numai lumină şi dorință sunt acolo, începe cu asta. Toate proprietăţile, percepțiile, sentimentele, gândurile, toate aceste noțiuni încurcate, lumile viitoare şi percepția realității trebuie mereu aduse într-un singur punct: Lumina şi dorința deoarece nu mai este nimici altceva nicăieri în toate lumile.

Şi acum, trăind în această realitate şi experimentând această lume mare, fie înspăimântătoare, bună sau rea, o experimentezi pe toată în dorința care este într-o anume stare.

Întrebare: Dar în starea mea curentă, încă văd o carte pe care a scris-o cineva.

Răspuns: Cabaliștii au descris pentru tine acțiunile Luminii, munca sa asupra dorinței şi le-au exprimat prin felurite simboluri așa încât să te conectezi cu ele într-un fel, determinând astfel Lumina să lucreze asupra dorințelor tale.

Această carte este numită “Tora” (de la cuvintele “Oraa” sau manual de instrucțiune şi “Ohr”, lumină) din moment ce descrie secvențele acțiunilor luminii asupra dorinței, cum lumina mișca dorințele. Cartea nu oferă nimic altceva în afară de asta. În definitiv, în întreaga realitate, nu este decât Lumină şi dorinţă.
Din partea a 4-a a Lecţiei zilnice de Cabala, din 5/29/2011Shamati #40

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent:

Articolul următor: