De la Babilon la Roma, partea 2

Natura umană: Să te bucuri pe seama altcuiva

Întrebare: Ce ideologie a unit poporul Israel în timpurile primului Templu?

Răspuns: A fost ideologia lui Avram, care fiind un conducător spiritual al babilonienilor în timpurile Regelui Nimrod, a descoperit o forță generală de guvernare a naturii, Creatorul.

Această forță nu numai că unește totul, ci de asemenea acționează ca opusul ei însăși – deconectează. Toată natura există pe simbioză acestor două forțe: conexiune și separare.

Întrebare: Baal HaSulam scrie că evreii au adoptat gradual “căile apropiaților lor de a se bucura de viață, așa cum le cerea egoismul lor”. Care este problema cu asta?

Răspuns: Natura umană este egoistă. Natura sa opusă este altruistă. În lumea noastră, de ex. în conștiința și senzația noastră, doar natura egoistă a lumii este revelată, iar cea altruistă doar în măsura necesară pentru a își menține existența.

Mai este o altă parte când natura altruistă a lumii este revelată, iar cea egoistă există doar pentru a-și menține existența.

Întrebare: Dar de ce spune: “Au adoptat căile apropiaților lor de a se bucura de viață”? Ce este greșit cu a te bucura de viață?

Răspuns: În lumea noastră asta se poate întâmplă atunci când te gândești doar la tine însuti. În general, nu este nicio problemă cu a te bucura de viață. Problema stă în faptul că tu te bucuri de viață pe seama altora.

De pe KabTV “Analiza sistematică a dezvoltării poporului Israel”, 78/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed