Dezvăluirea este în faţa noastră

259.02Comentariu: Spuneți că un rol important în dezvăluirea naturii adevărate a universului ar trebui să-l împlinească poporul evreu, pe care Cabala îl numește „Israel”, care nu este o națiune, ci o calitate spirituală, o direcție către acest scop.

Cu toate acestea, egoismul care s-a maturizat în societatea acestor oameni împiedică apariția unei forțe capabile să corecteze ceva.

Răspunsul meu: Adevărat, dar totuși există un înveliş argintiu. Procedând tocmai din această proprietate egoistă, cu care Israelul este saturat, oamenii vor striga în continuare că nu mai pot suporta teribilul lor egoism și vor încerca să scape de el, adică de ei înșiși.

Atunci, într-o persoană se va manifesta oportunitatea de a se ridica deasupra propriei naturi, către calitatea dăruirii și a iubirii. Văd această descoperire în faţa noastră.

Întrebare: Această descoperire trebuie să se întâmple în mod necesar prin suferință, noi victime și un conflict nesfârșit cu mediul extern al Israelului? Sau este posibil să ajungem la asta într-un mod mai blând?

Răspuns: În general, atât da, cât și nu. Faptul este că orice schimbare trece încă prin dezacorduri, unele experiențe, înțelegere, ridicându-ne deasupra sinelui, acceptând ceva nou. Ceea ce anterior era considerat bun devine rău și ce este mai bun este văzut în faţă. Adică, aici încă funcționează legea negației.

KabTV “Algoritmuri în locul oamenilor” 8/4/21

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed