Din nou, referitor la intenţie

Întrebare: În timpul unei lecţii de dimineaţă, aţi spus că o persoană care asistă la lecţii, care participă la activităţi de grup şi munceşte la diseminare nu există, neapărat, în sistem. Pe de altă parte, aţi spus că, atunci când creştem, trebuie să asistăm la lecţii, să muncim în diseminare, să participăm la activităţile grupului şi să ne asumăm responsabilităţi. Cum putem să înţelegem aceste declaraţii ?

Răspuns: Propriul sistem al naturii este corectat. Vorbim doar despre participarea mea conştientă şi dorinţa mea de a urma legile sale. Este chiar esenţa muncii noastre: a învăţa să cunoaştem legile naturii şi să le urmăm. Prin urmare, dacă o persoană este fizic printre noi, asta nu înseamnă că ea participă, încă, la sistem. Poate că ea efectuează toate acţiunile, dar “o poruncă fără intenţie este ca un corp fără suflet”. Lucrul principal este dorinţa de a o executa, adică intenţia. Totuşi, este suficient să aibă o intenţie, o persoană care are posibilitatea să realizeze fizic o acţiune? Dacă ea nu efectuează o acţiune pe care este capabilă să o facă, atunci nu. Asta arată că ea nu are intenţia.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 15.10.2010, Scrierile lui Baal HaSulam

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: