Dobândește o minte nouă

219.01Înainte de restricție, El este Unul și Numele Lui Unul, iar mintea nu-L poate atinge (Baal HaSulam, Studiul celor Zece Sefirot, Partea 1, Capitolul 2, Punctul 5).

Dorința este creată de lumina opusă ei și este umplută cu ea. Practic nu putem înțelege această stare. Se numește lumea infinitului.

Este scris: „El este Unul și Numele Lui Unul”. El este Lumina, iar numele Lui este starea de dorință. Inițial, au fost unul; nu era nicio diferență între ei.

Întrebare: De ce este scris că „mintea nu-L poate atinge”? Atunci de ce să scrii despre asta dacă mintea nu realiza?

Răspuns: Pentru că există și alte oportunități de a aduce această stare mai aproape de sine și de a o evalua cumva, de a o realiza, de a o măsura și de a o simți. Dar nu în minte.

Mintea noastră este un instrument foarte limitat pentru că este o dorință. Trebuie să ne ridicăm într-o stare în care să ajungem deasupra dorinței noastre, în care împreună cu dorința să avem intenții cu care să putem schimba dorințele pentru a deveni asemănători luminii.

Apoi, comparând dorința și lumina Creatorului, odată ce ajungem la echivalență de formă, vom putea evalua, simți și chiar măsura corespondența lor.

Întrebare: Se spune: Mintea este o consecință a dorinței. Dacă dorința este egoistă, atunci mintea în mod evident o servește. Spuneți că există și o oportunitate de a ne ridica deasupra dorinței, iar acolo vom avea o minte nouă?

Răspuns: Da. Se numește „credinţă deasupra raţiunii”. Calitatea pe care o dobândim este calitatea dăruirii. În ea putem simți calitatea Creatorului ridicându-ne deasupra noastră.

KabTV “Studiul celor Zece Sefirot (TES)” 10/2/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior:

Articolul următor: