Egalizează pe azi cu mâine

Lumina Interioară și Lumina Înconjurătoare ne influențeză în feluri opuse. Lumina Interioară ne dă simțirea zilei prezente, iar Lumina Înconjurătoare ne dă simțirea viitorului. În acest fel, existăm între aceste două influențe opuse.

Iar noi trebuie să fim capabili să le folosim. Până la urmă, dacă azi mă simt rău, poate că îmi va fi mai bine în viitor și, vice -versa, dacă azi mă simt bine, atunci în viitor asta poate conduce la unele consecințe neplăcute. Cum te poți conecta de la „bine, la rău” și „de la rău, la bine”, „de la azi, la mâine” și „de la mâine, la azi”? Putem avea succes dacă știm cum să muncim cu AHP de Alia (Ozen, Hotem, Pe – Ureche, Nas, Gură de urcare).

Ridicând AHP și schimbându-l în acțiune, egalizăm pe azi cu mâine. Și, atunci nu va mai fi niciun rău, nici azi și nici mâine. Rezultă că dorințele, în funcție de care separăm pe azi de mâine, sunt corectate prin Lumina care le umple. Deci, ne aflăm într-o lume plină de Lumină, zi și noapte, în strălucirea Luminii, după cum este scris că „Întunericul va străluci ca Lumina”.

Această oportunitate ne este dată prin Țimțum Bet (a doua Restricție). Mulțumită ei ne găsim într-un sistem de Lumini opuse: Internă și Înconjurătoare. Și, datorită AHP în urcare, putem schimba întunericul în Lumină permanentă. (Minutul 13:20)

Din partea a doua a Lecției zilnice de Cabala 8/01/19 – Talmud Eser Sfirot, vol 6, part 16 „Tabela cu răspunsuri la înțelesul cuvintelor”, paragraf 260

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed