Elementul feminin

Întrebare: Conform înţelepciunii Cabala, bărbatul este alcătuit din două părţi, feminin şi masculin. Care este semnificaţia elementului feminin din bărbat?

Răspuns: Elementul feminin din bărbat este forţa care îl conduce din interior spre căutare, spre zborul spiritual. De ce elementul feminin îi dă bărbatului o ridicare, dar nu i-o dă şi femeii? Pentru că ea îşi împinge partea ei masculină. Dar, în elementul feminin, dorinţa de a primi, nu există niciun element masculin.

Întrebare: Dacă este aşa, partea feminină a bărbatului este mai importantă?

Răspuns: Partea feminină este mai importantă peste tot. Dacă Eva nu ar fi existat, am fi fost o materie spirituală amorfă.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 04.12.2016

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed