Eplicaţie pentru Ohr Hozer (Lumina reflectată)

Întrebare: Ce este Lumina Reflectată? Cum poate veni Lumina de jos în sus?

Răspuns: Talmud Eser Sefirot, partea a doua, “Histaklut Pnimit,” Articol 19: O nouă Ohr (Lumină) a fost generată prin întâlnirea de sus şi prin Haka’a (lovitură, ciocnire). Este la fel cum razele soarelui nu poate trece printr-o oglindă, adică printr-o sticlă care este pictată pe cealaltă parte. Prin urmare, razele soarelui revin înapoi şi produc lumină solară.

În acelaşi mod, atunci când Ohr Elyon răspunde forţei Tzimtzum în Behina Dalet, numit Masach, acest Masach întoarce spatele Shoresh (rădăcnii) sale. Totuşi, în acest caz, nu este problema de ascundere. Dimpotrivă, întoarcerea Ohr Elyon din Behina Dalet în sus, este considerată ca o Lumină nouă şi specială. Ea ridică Ohr Elyon, o îmbracă şi o menţine în interior. De aceea, ea este considerată ca un kli care primeşte Lumina Superioară.

Lumina Reflectată este dorinţa mea de a răspunde celui care m-a creat. Ca şi cum a existat o păpuşă din lut, care începe, brusc, să simtă că cineva a sculptat-o. Creatorul său i-a dat astfel de sentimente, pentru ca ea să poată simţi, mâinile binevoitoare care au sculptat-o.

Sentimentele care o umplu o fac să dorească să răspundă cu recunoştinţă, prin atingerea degetelor lui, prin atitudinea sa. Această lumină de recunoştinţă este Lumina Reflectată.

Din partea a treia a Cursului zilnic de Cabala, 17.06.2012, “Studiul celor zece Sefirot”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed