În timp ce te pierzi printre ceilalţi, nu te pierde pe tine însuţi!

Întrebare: Cum explică Zohar-ul separarea (spargerea) pentru obţinerea unităţii? Să ne aşteptăm ca această separare să ne fie revelată în timpul Convenţiei următoare, în NJ sau am înţeles suficient acest lucru şi acum e vremea să obţinem unitatea?

Răspuns: La ultima Convenţie internaţională din Israel am „gustat” din ruperea dintre noi, din distanţarea mutuală, şi a produs un impact destul de puternic, astfel încât oamenii au simţit că nu sunt capabili să se unească: „Orice numai asta nu!”.

Această experienţă ar trebui să ne ducă la o rugăciune, la o acţiune prin care noi ar trebui să cerem să ne ridicăm peste această separare. Noi nu suntem capabili să o refacem, aşa că să lăsăm Lumina să vină să corecteze astfel încât, noi să ne putem ridica peste respingere şi să spunem: ”iubirea va acoperi toate păcatele”.

De aceea, în timp ce ne străduim să ne unim cu ceilalţi la o astfel de Convenţie, fiecare din noi, imediat simte respingere faţă de ceilalţi şi este frământat de calcule egoiste: ”De ce oare am nevoie de asta?” Sau se poate întâmpla altfel, persoana simte cum se integrează printre ceilalţi  dacă se pierde pe sine printre ei, moment în care el nu mai poate deosebi propria minte şi gândire, propriul sineşi unde critica faţă de ceilalţi dispare.

Astfel, în încercările aparent reuşite sau nereuşite de a se integra printre ceilalţi prin anularea de sine, prin dizolvarea în ei şi pierderea sinelui, sau , vice versa, devenind incapabil să se lege cu ei, persoana judecă, cum se poate uni fără a se pierde pe sine, pe „eu-l”său. Persoana se uneşte cu tot, pentru că în această unificare se include şi răul inerent, cu toată rezistenţa ei, şi în acelaşi timp, cu tot binele pe care îl are, fără a anula niciun rău sau bine.

Judecata corectă este într-adevăr, linia de mijloc. Când un om se anulează pe sine în faţa grupului sau a unei adunări mari de oameni la Convenţie, cheia pentru el este să nu-şi piardă capacitatea de a gândi totul critic şi să continue să lucreze cu linia stângă, ştiind de ce şi cum să lucreze. Astfel, persoana acumulează Aviut (consistenţa) pentru dorinţa sa de la toţi ceilalţi, creându-şi astfel un Kli (vas) puternic, o dorinţă care necesită o rugăciune. De altfel, noi vrem să fim iubiţi exact aşa cum suntem.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala. 3/10/2011 Zohar

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: