Internalitate și externalitate, partea a doua

Este important ca toată lumea să audă acest mesaj

Întrebare: Ați publicat un articol bazat pe lucrarea lui Baal HaSulam “Introducere la Cartea Zohar” în care vorbiți despre partea internă și cea externă a poporului lui Israel care, cu siguranță că va provoca resentimente în rândul oamenilor religioși.

Poate acest fapt să provoace corectarea întregului sistem și să întărească partea internă a Torei față de partea externă?

Răspuns: Baal HaSulam a împărțit poporul lui Israel îm parte internă și externă. Partea internă este alcătuită din cei care sunt angajați în partea internă a Torei cu intenția de dragul dăruirii, adică în Cabala. Ea ne aduce la situația de a ne iubi vecinii la fel ca pe noi înșine. Pe când partea externă se referă la aceia care se mărginesc la a respecta poruncile fără nici o intenție.

Atunci când studiem Cabala ne aflăm pe calea Luminii și a bunăvoinței. Dacă ne limităm doar la observarea fizică a poruncilor, atunci trecem de la o nenorocire la alta, așa cum s-a petrecut în nenumăratele cazuri în care poporul lui Israel a suferit, aflându-se în exil.

Ne dorim ca tot poporul lui Israel să afle acest fapt. Este foarte important ca fiecare persoană care are această posibilitate, să se alăture studiului internalității Torei, adică al Cabalei, și să atragă Lumina Reformatoare spre poporul lui Israel și, prin acesta, spre întreaga lume.

Articolul menționat va provoca în mod sigur o reacție negativă, dar este dificil să rămâi tăcut. Când vedem o persoană bolnavă care are nevoie urgentă de tratament, cineva trebuie să ia bisturiul în mână și să efectueze operația de a extirpa tumoarea dăunătoare. Suntem noi oare indignați pe acest chirurg care taie pacientul?

Dacă am acționa altfel, am fi precum acel băiețel care a țipat atunci când l-a văzut pe croitor „distrugând” materialul cu o foarfecă, pe când croia un costum de haine.

Starea noastră actuală necesită corectare și mila nu-și are locul aici. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm în acest moment. În zilele noastre, oamenii sunt pregătiți să asculte. Timpurile s-au schimbat de când Faraonul i-a purtat pică lui Moise, care în opinia lui „i-a stârnit” pe evrei și nu i-a lăsat să lucreze în tăcere pentru Faraon. În aceste momente suntem obligați să ne facem datoria, așa cum au făcut-o Moise și Aaron.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala din 11/9/15

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: