Internalitate și externalitate, partea întâi

Decizia îți aparține

Baal HaSulam scrie că întreg universul, toate lumile sunt divizate în părți interne și externe. Acesta este motivul pentru care există o separare în internalitate și externalitate chiar și în această lume materială.

Toate părțile interne din toate lumile sunt conectate între ele, peste tot în piramidă, de la capătul de sus și până la bază. Fiecare dintre treptele sale conține părți interne și externe. Toate acestea sunt incluse una în cealaltă ca un tub telescopic, în așa fel încât partea externă a nivelului superior să aibă impact asupra părții interne a nivelului următor. În acest fel acest proces curge de la vârf, până la bază.

Această construcție spirituală se reflectă în lumea noastră materială și explică de ce și lumea aceasta este divizată în parte internă numită Israel și stratul extern, națiunile lumii.

Israel este format din acei babilonieni care s-au unit în jurul lui Abraham pe baza principiului iubirii pentru vecini așa cum te iubești pe tine, cei care s-au străduit să devină similari cu natura, cu sistemul general al vieții. Ceilalți babilonieni, care nu l-au urmat pe Abraham, sunt numiți cele șaptezeci de națiuni ale lumii.

Israelul este și el împărțit în parte internă și externă. Partea internă este formată din aceia care implementează principiul de bază descoperit de Abraham și definit prin conceptul de „Israel(Yashar-El), „direct spre Creator”, adică aceia care s-au străduit să-și iubească vecinii ca pe ei înșiși. Această stare poate fi atinsă studiind Cabala, care atrage Lumina Reformatoare, Lumina care întoarce la sursă.

Partea externă a Israelului este alcătuită din aceia care se angrenează în activități externe, în observarea fizică a legilor fără intenția de a-i iubi pe vecini așa cum se iubesc pe ei înșiși. Mai există și o parte seculară a Israelului care nu urmărește nici aspectele interne și nici pe cele externe ale Torei.

Națiunile lumii au și ele o parte internă, formată din cei drepți care se străduiesc să facă fapte bune și una externă, alcătuită din aceia care caută să producă doar ceartă și nenorociri. Care este așadar, centrul, elementul care determină cum se va mișca întreaga umanitate spre completa corecție, aceasta fiind scopul final al creației?

Este posibil să avansăm forțați de loviturile naturii care ne ghidează, ne arată direcția și ne zdrobește între pietrele ei de moară. Vedem cum natura nu are milă; există legi rigide și imuabile care ne guvernează. Asupra lumii guvernează judecata și mila. Ele ne împing spre îndeplinirea scopului. Calea naturală de avansare este coordonată prin programul integrat în natura, „toate la timpul lor.”

Este însă posibil sp te angajezi voluntar în acest proces de corecție și să avansezi mai repede, „accelerând timpul” și scăpând astfel de lovituri și suferință. O asemenea posibilitate este prezentată întregii umanități de partea internă a Israelului, care atrage Lumina Înconjurătoare, adică de cei care studiază știința Cabalei. Doar ei sunt capabili să grăbească dezvoltarea omenirii astfel încât întreaga lume să realizeze scopul creației urmând o cale bună.

Din acest motiv, oamenii care aparțin „Israelului,” adică grupului lui Abraham, care sunt capabili să aducă întreaga lume la bunăvoință, dar nu fac acest lucru, sunt cei care atrag nenorocirea asupra lor și a altora. Întreaga lume este în suferință și îi urăște pe ei pentru aceasta; cu toții vor să-i distrugă pentru că, în subconștient, umanitatea simte că acești oameni nu își îndeplinesc misiunea, ba din contră, le fac rău celorlalți.

Dacă grupul numit „Israel” acționează corect, adică atrage Lumina Înconjurătoare, Lumina va curge prin ei spre restul umanității. Acesta este scopul creației, din moment ce Creatorul se străduiește să facă pe plac tuturor, în așa fel încât „ei Îl vor cunoaște cu toții, de la cel mai neînsemnat dintre ei și până la cel mai important…”

Dacă se va întâmpla acest lucru, întreaga lume va sprijini Israelul și națiunile lumii vor fi de partea acelora care au ales calea Luminii și accelerarea timpului. Atunci, toți cei care s-au angajat în studiul Cabalei vor câștiga mulțumirea și sprijinul tuturor oamenilor. Întreaga lume îi va ajuta să atingă starea cea mai bună din toate timpurile.

Toate acestea sunt scrise de către Baal HaSulam la sfârșitul cărții sale Introducere la cartea Zohar. Acum, când cunoașteți toate acestea, decizia vă aparține.

Din partea a patra a Lecției zilnice de Cabala 11/9/15,

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed