Întrebări legate de grup

Întrebare: Participarea la sărbătorile evreieşti este o obligaţie pentru grupurile din afara Israelului?

Răspuns: Recomand să ia parte la activităţile grupului pentru a înţelege esenţa fiecărei sărbători, pentru că fiecare sărbătoare este un nivel al creşterii spirituale.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed