Istoria lumii în lumina Cabalei, partea 1

Întrebare: Cum, conform căror legi se desfăşoară istoria lumii? Este ciclică? Se repetă în fiecare generaţie?

Răspuns: Aceasta este o întrebare complexă, nu pentru că este legată de istorie sau de geografie, ci deoarece este legată de percepţia noastră asupra realităţii.

Conform Înţelepciunii Cabala, în univers există două forţe de bază: voinţa de a dărui sau forţă superioară pozitivă, Creatorul şi voinţa de a primi – forţa negativă inferioară, creaţia. Ambele dorinţe, interacţionând între ele, determina practic toată istoria.

Din moment ce parametrii lor iniţiali şi stările finale sunt setate, noi putem descrie în avans toate etapele voinţei de a primi (creaţia) sub influenţa voinţei de a dărui (Creatorul). În principiu, aici nu pot exista surprize.

Prima parte a dezvoltării istoriei se petrece în totalitate sub influenţa Luminii superioare, adică forţa Creatorului. În acest proces creaţia simte presiunea Luminii şi, aflându-se în întregime în putere ei, se transformă sub influenţa ei, trecând prin anumite faze ale dezvoltării, prin aceleaşi prin care trece embrionul în pântecul mamei vreme de nouă luni. De aceea, noi înţelegem absolut tot ceea ce se întâmplă.

Deoarece numai un singur factor lucrează aici, Lumina superioară, noi cunoaştem în avans prin ce etape vom trece şi cum.

În principiu, aşa s-a dezvoltat umanitatea. Iar acest program al creaţiei presupune reacţia unei persoane la influenţa de Sus: în măsura în care poate avansa contrar egoismului sau, de partea Luminii superioare, calitatea dăruirii, a iubirii şi a conexiunii; ori nu îşi doreşte acest lucru, nu o poate face, nu înţelege cum să acţioneze, iar prin asta, după câte se pare, se opune influenţei Luminii.

Şi dacă se opune, atunci în mod natural se simte diferit. Apoi istoria include forţe mai mari de rezistenţă pe calea creaţiei şi forţe mai mari de constrângere din partea Luminii, a Creatorului. Totuşi, în general, dezvoltarea istoriei este strict stabilită de la început.

Astăzi am ajuns la o etapă foarte interesantă a dezvoltării, unde putem obţine o anumită libertate de a alege, permiţându-ne să ne schimbăm istoria şi să schimbăm viteza şi tipul dezvoltării noastre.

În orice caz, ne vom dezvolta conform unor nivele fixe, descrise cu precizie. Noi fie vom trece prin ele conştienţi, cu înţelegere şi participare, caz în care dezvoltarea va fi favorabilă, voluntară şi bine primită de noi. O vom vedea că pe o dezvoltare bună din perspectiva noastră şi a Creatorului. Sau ne vom opune ei ca nişte copiii încăpăţânaţi, nevrând să implementăm programul creaţiei.

Adică fie ne este necunoscut, că în cazul majorităţii omenirii sau suntem familiarizaţi cu ea, precum oamenii care studiază Cabala şi sunt obligaţi să o cunoască, ca aceia care deja au trecut prin aceste stări acum mii de ani. Trebuie să încercăm să ne corectăm calea și să o facem conştient bună pentru noi, dar cel mai important – pentru ceilalţi.

De aceea, toată istoria lumii a fost scrisă de la început. De aceea, filozofii şi oamenii de ştiinţă, când încep să examineze istoria, comportamentul omului, prezentul, trecutul şi viitorul, se dau bătuţi când încearcă să răspundă la întrebările: Putem da timpul înapoi? Este totul predeterminat? Unde este libertatea noastră de a alege? Cum alege o particulă elementară forma în care să-şi continue dezvoltarea – ca o particulă sau o undă, adică lumină?

Fizicienii spun că totul depinde de persoana care face experimentul. Când setează dispozitivul de măsură, particulele elementare, fie ca o undă sau ca o particulă, particula ştie despre aceasta în avans şi se comportă în conformitate cu dispozitivul ales. Este ca şi cum prezentul determina trecutul, adică timpul care se dă înapoi. Asta este ceea ce afirmă fizicienii.

Cabala vorbeşte despre asta mult mai simplu. În principiu, nu se raportează la conceptul timpului, deoarece nu există timp; realizăm ceea ce există în lumea infinitului în forma sa finală. Dar din moment ce toate stările noastre sunt setate în avans, aici nu există surprize – nu este prezent, trecut său viitor, ca şi cum cineva pune un film pentru noi şi noi îi vedem secvenţele separate.

Totul a fost deja înregistrat într-un film în avans, iar noi doar îl vedem. Asta este viaţa noastră. Este rulata în interiorul nostru, însă, practic, noi putem spune că este rulată în faţa noastră.

Noi suntem participanţii direcţi ai acestei vizionari, care este predeterminată în avans, iar noi ştim tot ceea ce se va întâmpla şi ce vom face, cu excepţia unui singur lucru – fiind într-un grup şi atrăgând forţă superioară, forţa pozitivă asupra noastră, putem provoca schimbări.

Totuşi, nu putem schimba istoria în sine sau cursul evenimentelor, ci numai atitudinea noastră faţă de ea, iar apoi va arăta complet diferit. Este aşa, deoarece atitudinea noastră faţă de ea determina ceea ce vom vedea în acele secvenţe: război sau pace, bine sau rău. Noi determinăm totul.

Din lecţia de Cabala în limba rusă 7/16/17

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: