Legământ cu fiecare generație

Tora, “Deutoronomul”, 05:01 – 05:03 : În vremea aceea a chemat Moise tot Israelul și le-a zis : „Ascultă, Israele, poruncile și legile pe care le voi rosti eu astăzi în auzul urechilor voastre : învățați-le și siliți-vă să le împliniți. Domnul Dumnezeul vostru a încheiat cu voi legământ în Horeb. Legământul acesta nu 1-a încheiat Domnul cu părinții noștri, ci cu noi, cei ce suntem astăzi cu toții vii aici.

Legământul este făcut cu fiecare generație. Acesta este programul creației care pătrunde în toate generațiile și pe care trebuie să-l îndeplinim până la finalul vieții noastre pe pământ.

Trebuie să aducem lumii echilibrul, cunoașterea Creatorului și să ridicăm umanitatea la nivelul următor, unde se va revela în totalitate forță superioară și va începe astfel să existe în două lumi simultan, în lumea noastră și în lumea superioară.

Tora, “Deutoronomul”, 05:04 – 05 :07 : Fată către fată a grăit Domnul cu voi din mijlocul focului de pe munte ;

Iar eu am stat în vremea aceea între Domnul și între voi, că să vă spun Cuvântul Domnului, căci voi v-ați temut de foc și nu v-ați suit în munte,

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din pămantul Egiptului, din casă robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.

Există o singură forță superioară care controlează totul prin binele absolut.

În măsură în care persoana este echivalentă cu ea, simte acest bine și există în el. Iar în măsura în care este opusă forței superioare, simte lipsa binelui, o așa numită “eclipsa” de bunăvoință față de ea însăși și trebuie să înțeleagă că ea însăși se ascunde din față Creatorului.

Prin urmare, trebuie să neutralizam întunericul prin corecția noastră internă și să schimbăm percepția noastră egoistă a realității într-o percepție altruistă.

Este scris, “Să nu ai alți dumnezei afară de Mine”. Această este, deasupra tuturor valorilor calităților de dăruire și dragoste.

Întrebare: Este spus că Moise a stat între Dumnezeu și oameni. Eu, ca om ce trebuie să interpun între mine și Creator ?

Răspuns: Calitatea numită Moise este o calitate de dăruire absolută și dragoste prin care, precum printr-o lentilă de colectare, trece guvernarea Creatorului către noi.

Moise este un exemplu pentru toată lumea. Prin urmare el dă instrucțiuni copiilor lui Israel pentru fiecare acțiune. Iar cei care îndeplinesc aceste instrucțiuni sunt în completă înțelegere cu Creatorul.

Comentariu: Tora specifică motivul pentru care oamenii ar trebui să privească totul prin calitatea lui Moise : “căci voi v-ați temut de foc și nu v-ați suit în munte”

Răspuns: Copiii lui Israel nu au vrut să urce pe munte. Nu aveau nici dreptul si nici abilitățile de a face asta, deoarece le era frică că nu vor putea face față condițiilor ce le vor fi date.

Și doar calitatea națiunii numită Moise, precum Bina pură, este capabilă să urce pe munte, să fie în legământ, în înțelegere și în conexiune cu Creatorul. Prin urmare, întreagă Lumină și întreaga Tora vin prin calitatea spirituală numită Moise.

Din emisiunea de pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 09.03.2016

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed