Momentul în care vă veți aminti tot ceea ce ați auzit

Întrebare: De ce Rabash a scris unui student care i-a cerut să explice ordinea muncii spirituale că, atunci când va începe munca, își va aminti imediat și va înțelege tot ceea ce a auzit de la Rabash și Baal HaSulam?

Răspuns: Dacă o persoană avansează în mod corect, descoperă tot ceea ce este scris în cărțile de Cabala prin ea însăși. Ca și cum nu are nevoie de aceste scrieri, ea descoperă prin ea însăși tot ceea ce este scris. Scrierile sunt necesare pentru a vă pune în direcția corectă tot timpul, să știi spre cine mergi, spre ce, să examinezi și să te aduci la zi. În realitate, dacă o persoană muncește în grup, conform metodei corecte, atunci o mică ajustare este suficientă pentru a descoperi tot restul.

Problema uitării este o putere unică de Sus; face posibilă libera alegere. Dacă nu am uitat, dar am adunat și am păstrat tot ceea ce am auzit sau am simțit ca un calculator, asta ne va opri și nu ar fi posibil să facem ceva.

Uitarea, confuzia, ascunderea și lipsa de claritate vin să ne dea un loc pentru a ne construi noi înșine. Prin urmare, este scris: ”Scrie pe inima ta”, deoarece toată lumea trebuie să scrie întreaga carte a Torei pe dorința sa, adică să o trăiască prin toate aceste stări.

Din prima parte a Lecției zilnice de Cabala, 20.05.2014, Scrierile lui Rabash

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed