Nimrod este o calitate a egoismului

561În timpul domniei regelui Nimrod (din cuvântul „Mered”, rebeliune) în vechiul Babilon s-au manifestat simultan mai mulți vectori ai dezvoltării umane.

Pe de o parte, Nimrod este ca un conducător dur, perfid, despotic. Pe de altă parte, oamenii deveneau mai agresivi, mai exigenți și mai egoiști unul față de celălalt.

În plus, Terah tatăl lui Abraham, a început așa-numita separare a zeilor. El a sculptat tot felul de figurine și le-a spus babilonienilor că fiecare dintre ele reprezintă un fel de zeitate căreia trebuie să i se roage, să aducă ungeri și să aprindă lumânări.

Din punct de vedere spiritual, acestea sunt câteva forțe necunoscute într-o persoană, pe care vrea cumva să le mulţumească, să le înțeleagă și să le facă față. Aceasta este închinarea la zeități.

Se spune că Nimrod era un vânător puternic înaintea Domnului. Aceasta înseamnă că el a vrut să scoată oamenii din starea lor animalică primitivă și să-i ridice mai sus, să le incite egoismul, competiția și setea de tot felul de câștiguri.

Întrebare: Împotriva cui s-a răzvrătit Nimrod?

Răspuns: În principiu, nu exista nimeni împotriva căruia să se poată răzvrăti, cu excepția naturii în sine, care adormise oamenii. El nu voia asta. El a vrut ca supușii săi să fie egoiști, competitivi, să avanseze și să-și ducă regatul înainte.

Comentariu: În principiu, aceasta este o calitate pozitivă. La urma urmei, dorim competiţia pentru copiii noștri, să concureze și să se dezvolte în acest fel.

Răspunsul meu: Competiţia poate avea de asemenea, un caracter diferit. O persoană poate concura pentru a nu fi egoistă și a nu cuceri pe toată lumea și totul.

„Nimrod” într-o persoană este o calitate negativă, care se dezvoltă în omenire până în prezent cu o viteză de neegalat.

KabTV’ “Stări spirituale” 11.06.2021

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: