O încurajare pentru toată umanitatea

Baal HaSulam “Introducere la Cartea Zohar” (punctul 18): Și nu trebuie să cântărim starea niciunei ființe din lume în afară de aceea a omului, căci omul este centrul creației, așa cum este scris mai jos (punctul 39). Celelalte creaturi nu au o valoare proprie ci doar pe aceea pe care o primesc în măsura în care îl ajută pe om să ajungă la perfecțiune. Ca atare, ele se ridică și coboară împreună cu el, fără să țină cont de ele însele.   

Nu este luată în considerație nici o parte a creației, indiferent de tipul ei, fiind importantă doar participarea ei la imaginea generală, integrală. Dacă o parte încalcă această regulă, provoacă o suferință în întregul sistem. Dar dacă îl aduce la echilibru, atunci acesta apreciază contribuția ei ca fiind utilă în sistemul general al naturii integrale.

Întrebare: Dacă sunt o parte integrală a umanității și nu pot încălca această conexiune, dar umanitatea este bolnavă, rezultă că indiferent ce aș face, voi fi și eu bolnav, ca parte din întreg?

Răspuns: Da. Așa este scris în surse. De aceea, marii cabaliști, în timpul vieții lor în sistemul uman, s-au rugat permanent ca acesta să fie adus la echilibru, suferind alături de el. Ei au suferit chiar mai mult decât toți ceilalți. Baal HaSulam a scris despre toate acestea la sfârșitul articolului său „Introducere la Cartea Zohar.”

Din programul KabTV “Bazele cabalei,” 3/15/20

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: