Opoziția față de unitate, partea 8

Legi fizice și interne

Întrebare: Unii oameni consideră că este suficient să respecte tiparul extern al legilor pentru a realiza corecția. Alții, mai ales cabaliștii, consideră că este necesară și schimbarea naturii egoiste pentru ca acest proces să fie o corecție reală. Ce trebuie să facem pentru a ne corecta?

Răspuns: În sursele cabaliste este scris că Tora este dată doar pentru corectarea inimii. Creatorul ne cere doar acest lucru.

Dar, deoarece oamenii nu se pot corecta direct fiindcă acest proces este extrem de dificil, li se dă un cadru de lucru diferit, mai extern, în care fiecare folosește lumea din jurul său pentru a aborda într-o oarecare măsură calitatea de dăruire, calitatea de a se conecta cu ceilalți în orice condiții.

Adevărul este că pe parcursul secolelor toate aceste porunci externe au fost eviscerate, semnificația lor internă a dispărut și doar simbolurile externe au mai rămas. Ca atare, îndeplinirea lor nu mai este în nici un fel conectată cu inima. Cu alte cuvinte, este posibil să-i urăsc pe evrei și întreaga lume în general, dar în același timp să fiu considerat un om drept.

Întrebare: Mai există încă grupuri de oameni care cred că este necesar să îndeplinești doar poruncile Torei. Alții respectă poruncile adăugate ulterior de înțelepți. Pe când cabaliștii spun că poruncile sunt schimbările interne ale intenției omului de a-și corecta propriile dorințe. Cum să combinăm toate aceste opinii? Care interpretare este corectă?

Răspuns: Interpretarea este simplă. Deoarece existăm în senzația lumii externe, sunt necesare anumite acțiuni externe. De aceea, pe de o parte trebuie să ne adaptăm cadrului extern al existenței, pe plan social, al familiei, și al țării.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că realizarea Torei are ca scop corectarea egoismului nostru, curățarea inimilor noastre de atitudinile rele față de ceilalți, de tendința de a-i folosi pe toți. Trebuie să facem aceste lucruri.

Întrebare: Problema este că fiecare grup dorește să-și impună punctul de vedere, considerând că doar el are dreptate. În acest fel apare ura. În mod natural, toate acestea ne îndepărtează de scopul naturii.

Baal HaSulam scrie că legile Torei și cele ale naturii sunt identice. Legea gravitației și legile termodinamicii sunt la fel cu poruncile din Tora?

Răspuns: Toate legile fizice și interne, de la orice nivel, nu doar legile existenței corpului nostru ci și sistemele noastre interne, senzoriale, precum și toate relațiile dintre noi se contopesc într-un sistem unic de comunicații. Este necesar ca noi să corectăm această conexiune, să o menținem și să o aducem la un nivel absolut integral, la o interconectare completă a tuturor elementelor. Această stare este corectarea finală.

Din emisiunea KabTV “Analiza sistematică a dezvoltării poporului evreu” 7/29/19

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed