Perioadă de căutări, Partea 4

Scopul celor patru exiluri ale poporului Israel

Ȋntrebare:  Poporul evreu a trecut prin patru exiluri. Primul, exilul egiptean, a durat 210 ani. În continuare, exilul babilonian a durat 70 de ani, apoi unul asirian și mai scurt, exilul babilonian, iar ultimul exil care a durat aproximativ 2.000 de ani.

Cartea Zohar spune: „De ce poporul lui Israel a fost înrobit în rândul tuturor națiunilor? Pentru ca lumea să fie înălțată cu ajutorul lor.”

Yehuda ha-Levy scrie în cartea Kuzari: „Există o înțelepciune ascunsă în faptul că Natura ne lasă în exil.”

Surse ulterioare spun, de asemenea, că după distrugerea Primului Templu, cunoașterea evreiască s-a răspândit în întreaga lume. Există atât de multe fapte istorice despre cȃt au învățat grecii antici de la profeți.!

În special, Baal HaSulam în articolul său „Înțelepciunea Cabala și Filozofia” scrie: „Înțelepții Cabalei observă teologia filosofică și se plâng că aceasta a furat învelișul superior din înțelepciunea lor, pe care Platon și predecesorii săi greci o dobândiseră în timp ce studiau ca discipoli ai profeților din Israel.”

Aceasta înseamnă că exilul în sine a fost un eveniment programat?

Răspuns:  Da. Vedem asta la înțelepții antici din vremea rabinului Akiva, care știau că va exista un prim și un al doilea exil. În plus, se știa dinainte când se vor reuni din nou toți oamenii și ce se va întâmpla cu ei în timpurile noastre.

Ȋntrebare:  Deci oamenii nu au deloc libertate de alegere?

Răspuns:  Oamenii au libertate de alegere. Ea constă numai în accelerarea acestor evenimente, dar în niciun caz evitarea lor.

Ȋntrebare:  În ce scop a fost izgonit poporul Israel din țara lui?

Răspuns Cert este că o persoană trebuie să se simtă complet îndepărtată de toţi ceilalţi oameni, atât în poporul Israel, cât și în întreaga lume. Mai mult, ar trebui obținut între ei, un astfel de amestec încât aceştia să fie o masă aproape omogenă. Prin urmare, poporul Israel a plecat în exil pentru a se amesteca psihologic și moral cu popoarele lumii.

Numai după aceasta, a fost posibil să se întoarcă și să restabilească poporul lui Israel, mai întâi, în unitate între ei și apoi cu popoarele lumii. În procesul de exil, a existat o „relocare” a calităților speciale, așa-numitele „puncte din inimă”, capabile să se unească între ele și să dezvăluie Creatorul.

Provine din poporul Israel și merge către toate națiunile lumii. Prin urmare, vedem că în procesul de exil a existat un fel de infuzie a poporului Israel în alte popoare și a popoarelor lumii în poporul Israel.

Din KabTV „Analiza sistematică a dezvoltării poporului Israel” 15/07/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: