Probleme de comunicare: Xenofobia și rasismul

Întrebare: Partea proastă a dorinței autoconservării este intoleranța și chiar discriminarea, care poate crește la proporții enerme ducând întregi comunități la violență împotriva altor națiuni. Care crezi că este rădăcina sau cauza pentru această xenofobie?

Răspuns: Egoismul uman, defensiva sa, autoconservarea sa, atunci când el, în cadrul aspirațiilor sale înguste, vede că cel mai important lucru este să fie unit cu cei de felul lui și apoi va fi mai puternic. Nu înțelege că puterea naturii sta exact în diversitate și nu într-o singură parte.

Comentariu: În plus de xenofobie, rasismul poate fi de asemenea o problemă de comunicare.

Este o credință larg răspândită că sunt rase printre oameni care pot fi distinse pe baza diferențelor lor fizice. Cu toate acestea, cercetările științifice arată că umanitatea nu este compusă din grupuri biologice separate, bine definite și că rasa este o categorie imaginară sau o construcție socială. Toți oamenii aparțin de aceeași entitate umană, așa că nu are rost să vorbim despre rase.

Răspunsul meu: Eu cred că în privința dezvoltării spirituale, de care se preocupa știința Cabala, nici culoarea pielii, nici originea, nici naționalitatea nu au vreo însemnătate. Noi trebuie să înțelegem că suntem oameni și că noi toți trebuie să ne unim într-un întreg comun.

Comentariu: Oamenii de știință spun că rasismul este întipărit în creierul uman. Sunt părți ale creierului pe care noi le folosim pentru a percepe de ce grup etnic aparține o persoană. Într-o fracțiune de secundă, creierul nostru determină cine este un străin și cine este unul de-al nostru. Prin urmare, oamenii care nici măcar nu sunt rasiști ar putea fără să știe să afișeze tendințe rasiste.

Răspunsul meu: Da, acest lucru este întipărit în noi foarte adânc și involuntar evaluăm o persoană exact prin apartenența sa la o rasă sau chiar la o națiune. Înțelegem că cel mai important lucru pentru noi este mentalitatea unei persoane: cum se uită la lume, cum gândește și așa mai departe.

Nu cred că europenii prin origine care au fost crescuți în China sau India și care au absorbit cultura locală vor putea să comunice cu europenii în mod adecvat. Ei sunt mai aproape de oamenii cu care au crescut, pe care îi înțeleg.

Prin urmare, nu poate fi spus că cel mai important lucru este naționalitatea, rasa, etc. Eu cred că principalul lucru este o înțelegere interioară profundă, psihologică a unuia față de celelalt.

De pe KabTV „Abilități de comunicare” 10/14/20

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: