Profeţii erau Cabalişti?

Întrebare: Se poate spune că profeţii au fost Cabalişti? Şi dacă da, atunci de ce aproape toţi profeţii se plângeau?

Răspuns: Profeţia este unul din nivelele de dobândire ale Creatorului. Cartea lui Ramchal, un mare Cabalist al secolului 17, numită Calea Creatorului, descrie nivelele spirituale ale dobândirii, dintre care unul este numit “nivelul profeţiei”.

Este unul din nivelurile pe care le ating Cabaliştii, dar şi tu poţi obţine această stare. Cineva care este pe acest nivel este deja deasupra limitărilor timpului, spaţiului şi al mişcării şi, de aceea, este numit profet. Cu alte cuvinte, el vede ce va fi înainte şi ce vă rămâne în urmă, vede asta în afara timpului şi chiar în afară acţiunilor.

Întrebare: Şi atunci de ce s-au plâns profeţii?

Răspuns: Deoarece le părea rău de ce se întâmplă cu umanitatea, cum de oamenii nu înţelegeau că ei doar îşi făceau rău chiar lor. Este foarte trist să te uiţi la asta, ca şi cum te-ai uita la un mic copil, tu înţelegi că el îşi aduce nefericirea asupra lui.

Din lecţia de Cabala în limba rusă 3/18/18

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed