Relațiile evreilor cu Romanii și Grecii

560Întrebare: De ce Grecia, care este considerată locul de naștere al civilizației occidentale, a fost sub Roma?

Răspuns: Roma este barbară, o poziție de putere. Grecia este o poziție a înțelepciunii, dar înțelepciunea umană. Prin urmare, grecii erau o punte de la iudaism la romani. Romanii au dat deja civilizația barbară modernă, întregii lumi.

Întrebare: Adică, mai întâi a existat Cabala – iubește-ți aproapele, unirea. Apoi  a fost filozofia, când oamenii au înțeles această lume, dar prin rațiune. Romanii sunt dorințe pur animale și nu ideologie?

Răspuns: Ideologia lor este simplă – divide și cucerește. Nimic altceva. O poziție pură de forță, fără niciun adaos de creier.

Întrebare: De ce au permis romanii evreilor să-și respecte obiceiurile?

Răspuns: Evreii nu s-au amestecat cu romanii. Aveau o atitudine atât de diferită față de lume, față de oameni și față de ei înșiși, încât romanii nu păreau să-i  observe. Evreii au avut un război ideologic cu Grecia, nu cu Roma.

Grecii credeau că atitudinea lor față de zei, față de sensul vieții, era corectă. Evreii nu s-au închinat zeilor lor, nu au acordat atenție grecilor, i-au considerat barbari. În măsura în care a fost posibil să înțeleagă ideile înalte ale evreilor, grecii i-au oprimat, au decis că ei înțeleg corect și au început să lupte pentru asta.

Întrebare: Putem spune că a fost închinarea la rațiunie?

Răspuns: Nu cred că o poți numi așa. La urma urmei, religiile care au apărut în Grecia nu sunt venerarea rațiunii. Nu există inteligență acolo. Ei au materializat pur și simplu ideile Cabalei, iar de aici au provenit religiile pământești.

KabTv “Conversaţii despre Greci” 5/5/21

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: