Rețeaua de forțe pozitive și negative

264.01Întrebare: O genă este o unitate a eredității într-un organism viu, iar genomul este colecția totală de ADN care conține toate informațiile despre un organism viu. Ce este genomul sufletului?

Răspuns: Lumea noastră constă din tot felul de forțe fizice care lucrează în așa fel încât fiecare să dorească să o domine pe cealaltă. Rețeaua acestor forțe, împletite la nivelul naturii minerale, vegetale, animale și chiar umane, aceste gânduri și sentimente, sunt egoiste prin aceea că fiecare vrea să-i subjugheze pe ceilalți.

Și există forțe care acționează în ordine inversă, doar că noi nu le observăm și nu le vedem și nici nu le simțim. Acestea acționează în direcția opusă și nu vor să concureze unul cu celălalt, ci vor în schimb să observe anumite interacțiuni pentru a se ajuta reciproc. De obicei numim aceste forțe spirituale pentru că nu observăm astfel de forțe în lumea materială.

Vedem plus și minus, dar acestea sunt forțe materiale. Relația dintre oameni poate fi, de asemenea, pozitivă și negativă.

Lumea noastră este o colecție de forțe negative pentru că noi o percepem așa. Dacă am vrea să simțim a doua jumătate a ei pozitivă, adică relația pozitivă dintre forțe și gânduri, în relația dintre ele, atunci ar trebui să ne schimbăm.

Înţelepciunea Cabala explică cum ne putem schimba pentru a începe să simțim forțe pozitive, forțele bunătății, atitudinea corectă unul față de celălalt și conexiunea unul cu celălalt; modul în care o facem, studiem, ajungem la ea și ne dezvoltăm în ea este scopul studiului Cabala.

KabTV “Stări Spirituale” 7/12/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed