Scopul Cabala

Întrebare: De ce sunteţi atât de implicat în ceea ce se întâmplă în lume şi societate? Este o parte din Cabala ? Cabala descrie lumea superioară şi nu societatea lumii noastre.

Răspuns: În articolul “Esenţa înţelepciunii Cabala”, Baal HaSulam defineşte Cabala ca “metoda de a revela Creatorul creaturilor  în această lume”, adică, cei care sunt la un nivel natural (egoist) de dezvoltare. Scopul şi obiectivul Cabala este de a-i aduce la nivelul conexiunii între ei (pentru a corecta spargerea sufletului unic, căderea lui Adam), astfel încât Creatorul se va revela în ei. Aceasta se realizează prin educaţie integrală în scopul de a uni oamenii într-un tot, ca într-o barcă, în garanţie reciprocă (Arvut). Este munca interioară a fiecăruia, realizată în colectiv. De aceea, Cabala este numită Tora interioară sau adevărata Tora. Şi Tora este un remediu împotriva egoismului, aşa cum este spus:” Am creat înclinaţia rea, am creat Tora ca un condiment”.

Prin urmare, Cabala este revelată în acest moment pentru realizarea proiectului spiritual mondial – corecţia naturii umane rele. În măsura corecţiei egoismului,  în partea sa corectată, fiinţa umană simte în loc de egoism şi ură nefondată, “proprietatea dăruirii şi iubirii pentru celălalt”, în care conducerea de sus, lumea superioară, se simte şi, în guvernarea superioară, forţa care corectează şi care umple, Creatorul.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: