Scopul creației este adeziunea absolută cu Creatorul

239Problema restricției explică modul în care o operație incompletă a apărut din operatorul perfect (Baal HaSulam, Studiul celor zece sefirot, partea 1, „Restricție și linie”, Observație interioară, capitolul 1, punctul 9).

Tot ce este în univers este aranjat astfel încât ființele create poată descoperi Creatorul, să-L realizeze, să-L înțeleagă, să se apropie de El și chiar să se conecteze cu El.

Acesta este scopul creației – de a aduce creația la adeziune absolută cu Creatorul. Acest lucru este posibil doar prin echivalența calităților creației și ale Creatorului. De aceea este creat totul în acest fel.

Întrebare: Înseamnă că mai întâi creația trebuie să-și restrângă calitățile și apoi să devină asemănătoare cu Creatorul?

Răspuns: Creația trebuie să restrângă acele calități care sunt opuse Creatorului și să dezvolte în interiorul ei calități similare cu ale Lui.

KabTV Studiul celor zece sefirot (TES), 30.10.2022

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: