“Și Îl vei iubi pe Domnul”

235Întrebare: Baal HaSulam a scris un articol „Iubire pentru Creator și Iubire pentru Ființele Create”, care descrie diferite stări spirituale. Ce este iubirea pentru Creator? Se poate numi asta stare?

Răspuns: Orice experimentează o persoană se numește starea sa.

A iubi pe Creator înseamnă să-I doreşti tot ce este mai bun, cu toată puterea ta, așa cum este scris: „Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu toate mijloacele tale”.

Creatorul este sursa vieții, care ține întreaga creație în Sine. În principiu, universul este format doar din două părți: Creatorul și tot ceea ce El a creat, numit creație. Și trebuie să aducem întreaga creație într-o stare de topire completă cu Creatorul.

Să-L iubești înseamnă să-L iubești ca sursă a vieții, ajungând într-o stare în care tot ceea ce simți, primești prin sentimentul tău de iubire pentru El.

Din KabTV “Stări Spirituale” 12/14/21

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed