Sufletul unui evreu

294.1Întrebare: Sufletul unui evreu va fi întotdeauna unul evreiesc?

Răspuns: Da, pentru că acestea sunt sufletele din Babilon care au aspirat să se unească între ele și să se unească cu Creatorul. Ele au răspuns la această chemare pentru că aparțin celei mai subțiri părți superioare a unui suflet unic.

Dar odată cu prăbușirea Primului și celui de-al Doilea Templu, ei au căzut de la acest nivel spiritual și s-au amestecat cu întreaga umanitate. Vedem cum acest amestec a atins proporții atât de mari încât în ​​fiecare punct al globului ei nu uită de acest număr mic de oameni, nu uită să decidă cine sunt, ce sunt sau ce să facă cu ei înşişi.

Ca urmare, ajungem într-o stare în care, prin revelarea Cabalei, acest grup de oameni va fi forțat să se ridice din nou la nivel spiritual și să arate întregii omeniri același exemplu pe care restul babilonienilor nu l-au putut accepta în Babilonul antic.

Sufletele evreiești nu se pot schimba pentru că sunt diferite din rădăcină. Ele corespund lui Galgalta ve Eynaim, partea sufletului comun care este angajată în implementarea corectării. Iar restul sufletelor i se alătură și se angajează de asemenea, în corectarea reciprocă, dar cu ajutorul luminii superioare, pe care o primesc prin această parte superioară.

Aceasta nu este nicidecum o desconsiderare pentru popoarele lumii sau o preferință pentru unele față de altele. Cam așa stau lucrurile. Apropo, ca urmare a amestecării evreilor cu popoarele lumii în timpul exilului spiritual, la alte popoare apar aceleași stări ca și pentru evrei, și şi ele se grăbesc spre înalt.

Vedem astfel de exemple care au existat în lumea antică. Aceștia sunt: ​​Rabbi Akiva, Onkelos care ne-a dat Targum (traducerea) în aramaică a Torei și alții. Adică au existat suflete care în exilurile trecute au primit o genă spirituală de la Galgalta ve Eynaim, au putut să o adapteze și să o folosească chiar mai bine decât evreii.

KabTV “Prim-plan, Reîncarnare” 5/3/10

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: