Totul aparține Creatorului

740.02Întrebare: Cine a deținut inițial pământul lui Israel? Conform Torah, șapte națiuni obișnuiau să trăiască aici și au fost ulterior cucerite de israeliții care părăsiseră Egiptul. Mai devreme, s-a mai spus că Dumnezeu Însuși a lăsat moștenire acest pământ lui Avraam. Cum ne puteți explica cine a deținut pământul?

Răspuns: Nu există nimic de explicat aici. Totul s-a întâmplat așa cum a fost peste tot, cu toate națiunile, în orice moment. Așa a fost instruit de Creator de sus și așa și-au împlinit misiunea.

Comentariu: Dar Creatorul îi instruiește pe fiecare în felul său. Și susține că cine este mai puternic are dreptate. Dacă cineva a capturat pământul, așa trebuie să fie.

Răspunsul meu: Așa ne-a spus marele comentator, înţeleptul medieval Rashi: „Națiunile lumii vor veni și vor întreba: „De ce aţi luat țara care ne aparținea? Aţi alungat cele șapte națiuni ale lumii care locuiseră aici pe acest pământ, l-aţi capturat și de atunci l-aţi socotit al vostru?’”

Rashi scrie că la aceasta trebuie dat un răspuns foarte simplu: totul aparține Creatorului, nu națiunilor lumii și nu Israelului. Și dacă Creatorul transferă dreptul la o anumită acțiune sau posesiune, mai ales că este scris în Tora, atunci așa ar trebui să îl acceptăm.

KabTV “Stări Spirituale” 4/26/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed