Totul depinde de măsura asemănării

237Prin urmare, ar trebui să distingem întotdeauna două discernământ în dăruirea Sa: Prima este forma esenței acelei abundențe superioare înainte de a fi primită, când este încă o lumină cuprinzătoare, simplă. Al doilea este după ce abundența a fost primită, căci prin aceasta a dobândit o formă separată în funcție de proprietățile receptorului (Baal HaSulam, Studiul celor zece sefirot, capitolul 1, Observația Interioară, punctul 2).

După asemănarea calităților mele și a calităților dăruirii Creatorului, simt doar o anumită influență. Adică lumina, înainte să se îmbrace în mine, se numește „simplă, uniformă, unică”, iar atunci când este îmbrăcată în primitor, este ca și cum ar prelua calitățile mele.

Întrebare: Dacă calitățile mele sunt opuse Lui, mă simt opus Creatorului?

Răspuns: Există un număr mare de posibilități aici, în funcție de asemănarea calităților Creatorului și a calităților omului. Așa simte omul. Cu cât calitățile lui vor fi mai asemănătoare cu calitățile Creatorului, cu atât mai corect Îl va simți.

Întrebare: Cât de clar este acest sentiment al Creatorului?

Răspuns: Depinde de măsura asemănării pentru că practic noi simțim doar Creatorul, nu există altcineva în afară de El.

Prin urmare, întreaga noastră călătorie constă în a-L descoperi în toate manifestările Sale. Atunci vom vedea că tot ce este în jur este doar El, singura Sa forță și o singură împlinire.

KabTV „Studiul celor zece sefirot (TES)” 16.10.2022

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: