Trageţi propriile concluzii!

Întrebare: Cum este posibil să vorbim corect oamenilor, referitor la criza iminentă?

Răspuns: În primul rând, nu speriaţi oamenii în niciun fel. Este suficient să transmiteţi totul pe o bază ştiinţifică, logică şi să conectaţi toate faptele împreună într-un singur sistem, astfel că oamenii vor înţelege că suntem implicaţi într-o criză sistematică a naturii umane, opoziţia unei persoane cu lumea înconjurătoare.

Este necesar a pune un sistem în mâinile lor, a aduce exemple de cazuri particulare, specifice crizei: sănătate, educaţie, informaţii, cultură, ştiinţă, artă, economie, finanţe, în toate sferele sociale ale societăţii. Nu ne atingem de politică, nu este important pentru noi, deoarece nu avem intenţia de a-i influenţa, noi avem nevoie doar de a educa oamenii. O schimbare în valorile unei persoane va transforma societatea. Dacă vom corecta oamenii, ei vor găsi cel mai bun mijloc de a schimba societatea într-o stare corectă.

Deci, trebuie să arătăm criza prin exemple specifice ce sunt aproape de oameni, fără să-i speriem. Lucrul principal este de a da oamenilor o imagine sistematică că, această criză este rezultatul opoziţiei ego-ului nostru faţă de forţa altruistă generală a naturii. Atunci când o persoană înţelege asta, atunci întreg mozaicul se conectează în faţa ei. Dar, este de preferat să nu menţionăm fapte negative, care nu vin de la noi. În timpul atelierelor, aducem oamenilor întrebări sugestive şi ei vor vorbi, vor discuta împreună, acceptându-se reciproc, despre existenţa crizei şi vor trage concluziile adecvate.

Din discuţie privind grupul şi diseminarea, 24.11.2013

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: