Un sistem pentru injectarea luminii

Întrebare: Dacă părinţii au fost corectaţi, iar fiii au ajuns la garanţia reciprocă, pentru cine a fost de fapt dată Tora, metoda? Pentru cine este ea destinată, pentru Israel sau pentru naţiunile lumii?

Răspuns: Tora a fost, fără îndoială, destinată naţiunilor lumii. Se spune că Creatorul s-a întors la cele şaptezeci de naţiuni şi le-a oferit Tora, dar niciuna dintre aceste dorinţe egoiste – cei care nu au scânteia spirituală, care nu sunt capabili să se corecteze prin menţinerea în contact cu Lumina, şi care nu-i pot răspunde în mod corect- nu au putut s-o primească. „Materia” dorinţei de a primi nu poate să înţeleagă procesul de ascensiune şi schimbarea adusă de Lumina, dacă aceasta nu are acea scanteie.

Deci, cum poate fi introdusă scânteia? Pentru aceasta, există un alt sistem numit „poporul lui Israel”, fără de care este imposibil să te întorci către dorinţa egoistă şi să începi să lucrezi cu ea. Nici măcar miliarde de ani de evolutie nu vor ajuta dacă nu există nicio scânteie de lumină în interiorul ego-ului. Nivelurile neînsufleţit, vegetativ şi animal ale naturii nu se pot ridica; acestea sunt tipuri de dorinta care n-o pot face.

Cu toate acestea, există un tip de dorinţă, Israel, care doreşte să fie Yashar El (direct la Creator). Toată lumea recunoaşte faptul că este diferit şi îl urăşte fără ca măcar să ştie de ce.

Copiii lui Israel, la rândul lor, descoperă că sunt diferiti, deşi încearcă să fie ca toţi ceilalţi. Există chiar şi cei care cred că este o altă rasă, şi există un grăunte de adevăr în această ipoteză, deşi este la un nivel diferit.

Întreaga noastră istorie dovedeşte că există ceva special aici, un fenomen deosebit, natural. În consecinţă, ura pe care popoarele lumii o simt este, de asemenea, un fenomen natural, şi nu este nimic ce putem face in legatura cu asta. Chiar şi cei care nu au fost niciodată în contact cu evreii îi urăsc. Aceasta vine din interior. Chiar şi o persoană care nu a auzit niciodata despre cauza repulsiei sale, pur şi simplu consideră că acesta este diferit.

Această ură este înrădăcinată în religii, care grăbesc numai procesul prin accentuarea exterioară a diferenţei dintre grupuri. Totul provine din diferenţa dintre dorinţa generală de a primi şi partea în care Lumina se îmbracă, care trebuie să fie link-ul pentru ceilalţi. Acesta este singurul său rol.

Prin urmare, este scris, „Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales.” Fă tot ce vrei, El te-a ales, şi asta este. Indiferent cum priveşti misiunea ta, o vei îndeplini oricum, pentru că este alegerea Sa.

Nu este nimic special la tine, ci este pur şi simplu că, după împărţirea în „poporul lui Israel” şi „naţiunile lumii,” fiecare are rolul său, munca sa, voinţa sa liberă. Toate acestea sunt predeterminate de Sus, şi niciunul nu este mai bun decât celălalt.

Deci, copiii lui Israel trebuie să înveţe metoda de corectare a celorlalţi. De fapt, cum altfel poţi aduce mulţumire Creatorului, dacă El iniţial a apelat la naţiunile lumii? Creatorul vrea să corecteze dorinţa de bază a primirii, dar El trebuie să construiască un sistem prin care intregul proces va trece. Astfel, Israelul este sistemul, deci fă ceea ce trebuie să faci.

Desigur, această mare dorinţă de a primi trebuie să fie dezvăluită în vasele naţiunilor lumii, dar nu ar trebui să fie nicio diferenţă între noi şi ei, deoarece acesta este un singur vas întreg. În cele din urmă, totul este revelat în vasul colectiv ca fiind toate părţile sale conectate. După cum este scris, „El este Unul şi numele Lui este Unul.” În vasul general, totul devine „rotund”, inseparabil.

Din partea a 4-a a Lecţiei zilnice de Cabala 04/06/12, „Arvut (Garanţia reciprocă)”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: