Ushpizin—Grade ale luminii superioare

562.01Comentariu: Sufletul nostru este format din zece Sefirot. Primele trei Sefirot aparțin capului, unde luăm decizii, iar celelalte șapte aparțin corpului, unde primim plăcere din adeziunea cu forța superioară care este revelată în conexiunea dintre noi.

Aceste șapte Sefirot, adică cele șapte zile de Sukkot, reprezintă Ushpizin: cei șapte înțelepți de la Avraam la David, pe care îi invităm să ne viziteze.

Răspunsul meu: Este vorba despre cele șapte grade de coborâre a luminii superioare: Hessed, Gevurah, Tifferet, Netzach, Hod, Yessod și Malchut. Ele coboară la noi din cap: Keter, Hochma și Bina.

Trebuie să ne prezentăm în așa fel încât aceste lumini superioare să pătrundă în sufletul corectat și să fim asamblați în forma corectă din bucățile sfărâmate ale sufletului comun. Dacă le asamblăm, atunci lumina superioară poate intra și le poate umple.

Comentariu: Alegoric, se spune că în fiecare seară invităm un oaspete.

Răspunsul meu: Prin oaspeți înțelegem lumini speciale, umplerile superioare ale sufletului nostru. Hessed, Gevurah și Tifferet sunt Avraam, Isaac și Iacov. Și așa mai departe. Cabaliștii nu le-au asociat niciodată cu vreo personalitate, pentru că acestea sunt calități specifice într-o persoană.

Din „Stări spirituale” de la KabTV 10/7/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed