Suntem un singur suflet, partea întâi

Viaţa este rezultatul conexiunii

Întrebare: Spui că suntem cu toţi conectaţi într-o singură reţea; suntem cu toţi ca un singur suflet uriaş. Astăzi, acest subiect este de interes pentru multă lume; există pe Internet o mulţime de informaţii şi multe articole legate de studii pe acest subiect. Oamenii simt că suntem cu toţi parte a unui mare sistem. Suntem cu adevărat parte a unui singur suflet?

Răspuns: Suntem un singur suflet! Un suflet reprezintă o imensă dorinţă de viaţă, de a exista, inerentă în toate nivelurile naturii. În natură minerală, toţi atomi şi moleculele vor să existe, să îşi menţină conexiunea. Pentru a distruge un mineral, trebuie aplicată o formă de energie, de căldură sau presiune.

De fapt, fiecare parte a naturii caută să se protejeze. Instinctul de supravieţuire se numeşte dorinţa de a primi, de a se bucura, de a avea grijă de sine. În măsura dezvoltării, toate substanţele se conectează împreună, crescând cantitatea componentelor care sunt incluse în conexiunea, iar apoi în calitate. Aşa evoluează viaţă pe Pământ.

Gradual, au evoluat din organismele primitive toate organismele complexe care au trăit mai întâi în apă şi după aceea au ieşit pe uscat.

Vedem că viaţa provine din uniunea părţilor; dezvoltarea cantitativă şi calitativă are loc datorită conexiunii pe nivele din ce în ce mai superioare, până când a ajuns la om.

Corpul uman psihologic este compus dintr-o imensă cantitate de componente.

Dar în plus, are abilitatea unică de a percepe lumea în mod intelectual şi emoţional, ceea ce numim inima şi mintea umană.

Prin minte şi inimă, omul îşi depăşeşte graniţele corpului său, dorind să obţină ceea ce nu aparţine măsurătorilor noastre în trei dimensiuni; omul aspiră să călătorească pe distanţe uriaşe, în spaţiu, să implementeze un salt în timp şi spaţiu.

Şi toate acestea datorită spiritului interior uman, a cărui complexitate nu mai este determinată de atomi şi molecule ci de senzaţiile dincolo de materie. Toate dezvoltările fizice şi aparent „spirituale” au loc datorită unei organizări mai complexe, a unei conexiunii mai mari şi apariţiei unor alte noi conexiuni.

Dezvoltarea este similară evoluţiei computerelor. Primele calculatoare erau complet mecanice. Apoi au evoluat, devenind electrice şi apoi electronice. Dar totul este derivat din operaţii simple cu zero şi unu. La fel ca în viaţa noastră, există plus şi minus. Un mare plus reprezintă mulţi de unu şi un mare minus reprezintă mulţi de zero. Dar asta în măsura unităţii de măsură, pentru că totul este derivat din conexiune, în afară de care nu este nimic.

Toată complexitate şi imortalitatea creaţiei, toată măreţia creierului uman, este determinată de miliarde de celule din creierul uman, fiecare dintre el fiind minus sau plus, zero sau unu.

Dar atunci când se conectează împreună, ne dau posibilitate să înregistrăm o cantitate infinită de informaţii şi să le comparăm. Ca rezultat al comparaţiei informaţiilor emoţionale şi mentale, apare o percepţie din ce în ce mai dezvoltată a lumii.

Va urma….

Din programul de radio israelian 103 FM din 18.11.2015

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: