Israel sunt scânteile care iluminează lumea

„Naţiunea Israel” este o reuniune de oameni în care ard scânteile spirituale. Cel care are această scânteie simte o nevoie incontrolabilă să urce. Scânteia aprinsă într-o persoană o trage spre revelarea esenţei şi atunci, ea este numită „Israel” ceea ce înseamnă Yashar El (direct spre Creator).

Scânteia sau punctul din inimă (•) conectează o persoană la Lumina care Reformează. Această persoană poate să atragă, să cheme Lumina şi deci, să fie corectată; întrucât fără scânteie, această corecţie este imposibilă. În plus, prin conexiunea dintre punctele din inimă, acestea le pot trezi pe acelea în care punctele din inimă nu au fost încă aprinse.

În general, scânteia, ceea ce înseamnă forţa de dăruire, este aprinsă în ego-ul nostru, dorinţa spartă care este forţa de recepţie. Dacă eu corectez această dorinţă, atunci ea devine un mare punct din inimă, ceea ce înseamnă Israel, un vas de dăruire, în ceea ce priveşte toate naţiunile lumii, care sunt vasele de recepţie.

Astfel, Israel este partea corectată a vasului general şi numai prin ea, Lumina Înconjurătoare specială poate fi transmisă la toate naţiunile lumii. Lumina soseşte de o manieră diferită la dorinţele care nu au scânteie, prin „vasele de transmisie” care le pregătesc şi le organizează şi introduc educaţia integrală pentru ele şi în general, funcţionează pentru a îmbunătăţi viaţa lor pământească.

Doar Israel poate îndeplini această misiune şi doar Israel poate face să treacă Lumina. Israel este legătura dintre Creator şi naţiunile lumii.

De aceea noi suntem în această lume, deoarece aici noi găsim o astfel de legătură între vase diferite. În ceea ce privesc motivaţia negativă şi imboldul, Creatorul le furnizează sub forma crizei mondiale actuale.

Din partea a treia a Cursului zilnic de Cabala, 26.05.2013, Scrierile lui Baal HaSulam, „Garanţia reciprocă”

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: