O factură neplătită

Chiar şi dintr-un punct de vedere obişnuit, fără a intra în materiale sofisticate, vedem că este o problemă cu naţiunea Israelului. Este specială, este inteligentă şi aduce multe inovaţii în lume.  Într-o oarecare măsură, lumea datorează acestei naţii dezvoltarea sa în multe domenii. De-a lungul timpului, această naţiune a făcut atât de multe pentru omenire, dar în acelaşi timp, atitudinea faţă de ea a fost total opusă. În loc să i se mulţumească, este blamată, pedepsită şi oprimată pe diferite căi.

Neamul lui Israel a pus bazele culturii, educaţiei şi religiilor. A adus omenirii morala chiar şi în vremurile barbare, dar nimeni nu a observat într-adevăr asta. Se pare că există un motiv pentru asta, subconştient, evreii nu sunt trataţi ca orice altă naţie, deşi oamenii caută diferite motive reale pentru asta, în fapt, totul provine de la o cerere interioară. Oamenii simt ceva împotriva evreilor şi în special împotriva naţiunii Israelului ca întreg, cu toate că sunt atât de dispersaţi, că uneori este greu să o numeşti „naţiune”.

Întreaga lume se străduieşte să rezolve acest mister. Sunt multe opinii în ceea ce priveşte această problemă, unele sunt adevărate, altele mai puţin. Dar sunt în Înţelepciunea Cabalei, pe care le găsim clar, amândouă, atât întrebarea cât şi răspunsul pentru această atitudine specială faţă de evrei. Înţelepciunea Cabalei explică clar cum naţiunea Israel este diferită, ce calităţi are, ce datorii are faţă de lume, şi cum poate ea corecta situaţia, cum poate „plăti factura” pentru a face faţă la ce lipseşte şi pentru a ajunge la dreptul de corectare şi de existenţă.

Acest lucru este relevant în special în zilele noastre, când naţiunea evreilor a primit acest mic stat pe pământ şi este încă incapabilă să construiască condiţiile corecte de existenţă.

Este aici o problemă în plus – această naţiune, prin natură, vrea să fie în relaţii bune cu ceilalţi, este gata să se conecteze şi să se împrietenească cu orice altă naţiune, îşi doreşte să fie pe aceeaşi linie cu toţi sau chiar mai jos decât ceilalţi, numai să fie trataţi bine.

Dar toţi îi desconsideră şi îi resping. Este imposibil să cumperi cu bani o astfel de atitudine pozitivă şi este imposibil să te aperi constant de duşmani când o parte a lumii vine cu acuzaţii şi cu atacuri fizice, iar o altă parte pune tot felul de presiuni: ideologice, politice, personale, etc.

Deci, există un fenomen special în lume, pe care diferiţi filosofi, politicieni şi scriitori l-au studiat, dar niciunul nu a înţeles esenţa şi rădăcina problemei, fiindcă rădăcina acestui fenomen a fost totdeauna ascunsă. Este bine că mari antisemiţi ca Henry Ford au ajuns să înţeleagă într-o anumită măsură motivul sentimentelor lor. Ei le-au căutat încercând să echilibreze sentimentele cu mintea şi să înţeleagă de unde provine ura lor puternică, să se studieze pe ei înşişi şi să găsească sursa acestei calităţi speciale. Apoi, pe lângă atitudinea negativă, ei au găsit de asemenea şi câteva, puţine, adevăruri şi lucruri pozitive în naţiunea Israelului, dar asta nu o corectează.

Naţiunea Israel va trebui să înţeleagă că chiar dacă lumea va descoperi adevăratul motiv pentru atitudinea lor negativă, ea nu vor corecta lumea prin asta. Ea trebuie să facă în lume diferite acţiuni pentru a corecta propria ei atitudine. Şi din contră, când ea nu se va corecta, va da naştere la ură şi la antisemitism. Aşa că, nu trebuie lumea blamată ci totul este din cauza întârzierii acestei naţiuni în a se ţine de „programul de corecţii”.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala din 23/11/2012 „Rolul naţiunii Israel”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed