A vedea unicitatea Creatorului

Subiectul primei lecţii de la congresul din St Petersburg este “Nu este nimeni în afară de El”. Este tema princpală pe care o studiem mereu.

În principiu,  noi suntem într-o realitate particulară numită “Creator” şi trebuie să o revelăm. Creatorul (Bore) înseamnă “Vino şi Vezi” (Bo-reh în ebraică). Dacă trăim deja, în El, în lumina albă superioară, atunci numai el acţionează şi nu este nimeni în afară de El. Doar El “trasează” forma noastră; El este primul şi El este ultimul. Toate gândurile şi acţiunile noastre decurg din acţiunile acestei lumini superioare. Nimic nu există în afară de El.

Noi observăm formele vegetale şi animale în care Creatorul acţionează în totalitate, forţându-le să facă toate mişcările. Ele nu au liberă alegere deloc, ele sunt, în întregime, sub influenţa Lui directă.

Pe de altă parte, noi avem un anumit punct, realizat de El, existând, aparent, în afară de El. Acest punct ne dă posibilitatea de a cunoaşte Creatorul, singurul care ne afectează. De fapt, în acest mod, nu mergem undeva în exterior, nu ne îndepărtăm de El şi nu încălcăm niciuna din acţiunile Sale. Realitatea rămâne aceeaşi: Nu există altcineva decât Creatorul. Totuşi, în funcţie de acest punct care pare a fi extras de la El, eu pot să mă analizez, pe mine şi pe El, pot în mod deliberat şi conştient, să ajung la o singură condiţie existentă, în care nu există altcineva decât El.

Ajung la Creator, ca urmare a acestui lucru. Atribui fiecarărui fragment al realităţii, unităţii Sale şi deci ating toate acţiunile Sale, toate etapele, direct şi în faţa Lui, pe care El le desfăşoară. Deci, revenind la starea de unitate şi de unicitate a Creatorului, am întreaga putere pe care El mi-a dat-o şi îmi dau seama că nu există nimeni în afară de El.

Astfel, îi aduc Lui plăcere, şi este cea mai mare plăcere pe care o pot aduce Lui şi asta înseamnă eu însumi. La urma urmei, nu este nimeni în afară de El.

Deci, avem nevoie, împotriva voinţei noastre, să devenim în mod rezonabil şi deliberat, incluşi în acest concept: “Nu este nimeni în afară de El”.

Partea a treia a Cursului zilnic de Cabala, 03.07.2013

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed