Calitatea care a despărțit marea

Midraș, BeȘalah (Când Faraonul a trimis): Cu toate că marea nu fusese încă despărțită, fiii lui Israel au continuat să meargă tot mai adânc către mijlocul valurilor. Marea le ajungea deja până la gât.

Moise a ridicat brațele către valurile rostogolite și a poruncit mării „În numele Creatorului, fă drum!” dar marea nu s-a supus.

Marea nu a vrut să-și schimbe granițele care-i fuseseră făcute în cele șase zile ale Creației. Creatorul a poruncit lui Moise să-i ridice pe oamenii lui și să amenințe marea, așa cum ridicase toiagul la servitorul rebel. Dar, valurile nu s-au retras și au continuat să curgă.

Atunci Șhina (manifestarea Creatorului/Sfințenia) a apărut în fața mării și ea s-a despărțit. „De ce acum pleci?” a întrebat Moise marea. Răspunsul a venit „M-am retras doar pentru Regele Lumii, Însuși!”.

Zgomotul desfacerii mării s-a auzit chiar și în țările îndepărtate. În acest moment, nu numai Iam Suf (Marea de Sfârșit) s-a desfăcut, ci și apele lacurilor și apele din fântâni din toate țările s-au despărțit, și chiar și apele din ulcioare s-au despărțit!

Astfel, un miracol a apărut în toată lumea. Apele din toată lumea s-au întors la starea lor naturală numai după ce apele lui Iam Suf au luat forma obișnuită.

Mișcarea oamenilor în calitatea generală a Binei și toate părțile Binei, nu contează unde sunt, au îmbibat proprietățile Binei în proprietățile lui Malhut. Și dacă oamenii au obținut dăruirea, atunci Bina începe să lucreze la toate nivelurile, ca într-o reacție în lanț. De aceea se spune „apele lacurilor și fântânilor s-au despărțit și chiar și apele din ulcioare s-au despărțit”.

Întrebare: De ce nu s-a supus marea poruncii lui Moise?

Răspuns: Ieșirea din egoism poate fi îndeplinită numai cu ajutorul Luminii Superioare sub influența de GAR de Bina și Lumina înaltă de Hohma, adică, proprietățile numite Creator.

Orice efort trebuie să fie făcut pentru a îndeplini acest lucru, dar rezultă că nimeni în afară de Nahșon nu a avut această oportunitate; nici Moise sau Aaron nu au știut, nici preoții nu au știut nimic despre calitatea (proprietatea) „Nahșon”.

De obicei, un om nu are nicio proprietate care să meargă vreodată mai departe, ca un grup de atleți care aleargă către linia finală dacă unul e lider și aleargă spre această linie. Dar acest grup trebuie să ajungă tot la linia finală și, dacă ei nu aleargă împreună, atunci nici primul, nici ultimul nu ajung la linia finală.

Lucrul cel mai important este ca grupul să ajungă tot la scopul sacru. Conducătorul grupului trebuie să ajusteze tonul fiindcă unul aleargă în frunte dar, de fiecare dată, liderul se schimbă. Prin asta, niciuna din proprietățile caracteristice oricărui om nu este pierdută ci, din contră, ele trebuie să aibă loc, cel puțin pentru moment, în timp ce omul este condus și în timp ce conduce întreaga omenire.

Să spunem că omenirea este un cerc. Eu sunt în acest cerc cu proprietatea mea intrinsecă. În timp ce sunt în această proprietate, eu trebuie să fiu o dată în fața tuturor și o dată în spatele tuturor. Fiecare om face la fel. Adevărata proprietate a fiecărui om este necesar să fie manifestată de două ori, ca lider al întregii omeniri și ca fiind condus de întreaga omenire.

Întrebare: Conceptul de conducător al lumii e plăcut, dar de ce trebuie să fie condus de întreaga umanitate?

Răspuns: Nu se poate una fără alta fiindcă numai în acest fel se manifestă adevărata calitate a omului. Toate celelalate calități sunt amestecate împreună și calitatea proprie a cuiva se va manifesta numai în Keter și Malhut.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 30/04 2014

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: