Cea mai importantă decizie

Baal HaSulam, articolul 69, „Primul lucru va fi corectarea lumii„: Și rădăcina lui Israel este din interiorul lumilor. Aceasta înseamnă”pentru că voi ați fost cel mai mic dintre toate popoarele.

Cu toate acestea, prin corectarea interioară, exteriorul este corectat, de asemenea, cu toate că în bucăți mici. Și exteriorul va fi corectat de fiecare dată (până când mai mulți bănuți se acumulează într-o sumă mare), până când exteriorul va fi corectat în întregime..

Știm că sursa celor patru faze ale Ohr Yashar (Lumina directă) este faza rădăcină, Kutzo Shel Yud (vârful literei „Yud„). În continuare, a fost „Yud„, un Kli complet, Hochma, prima fază. Apoi, a doua etapă a venit, Bina, primul „Hey.”După care există cea de-a treia fază, Zeir Anpin, (ZA) , „Vav” și în cele din urmă, există cea de-a patra fază, Malchut, inferior „Hei.” În general, în cursul dezvoltări, dăruirea devine recepție, și după aceea, se întoarce la dăruire şi revine la recepție, iar în cele din urmă, la dorinţa de a primi.

Dar în dezvoltarea Kelim există un anumit prag, care înainte de acesta, la nivelul Keter (K), Hochma și primele trei Sefirot (Gar de Bina) dezvoltarea trebuit să fie de sus în jos, fără nici o reacție, fără nici o activitate din partea Kli. Adevărul este că prima reacție a fost creată între Hochma și Bina, dorința de a semăna Keter.

Dar în mod special Bina  a primit decizia conștientă că a vrut să fie precum Keter, așa că acționează ca ea, construind dorinţa de a primi, şi dăruieşte către Keter. În acest fel, există Kelim care seamănă cu acțiunea Creatorului în care El dăruiește, acestea sunt „Galgalta ve Eynaim” (GE), și există Kelim în care Kli-ul decide în mijlocul Bina, și acestea sunt numite AHP. Iar punctul de decizie este al treilea din mijlocul lui Tiferet. Conform acestei structuri, Malchut începe să fie construit și să semene cu toate fazele anterioare (=) și este la rândul său împărțit în zece Sefirot; se construiesc zece Sefirot de Ohr Hozer (Lumina care se întoarce).

Malchut este construit în punctul interior ( • ).

Cercul aproapiat de acesta este Galgalta ve Eynaim și cercul următor este AHP. Acesta este modul în care Kelim sunt împărțite. Cu Shevira (spargere), diferențele dintre Galgalta ve Eynaim și AHP sunt șterse, deoarece totul este spulberat, pulverizat, și se amestecă. Dar în corectarea acestui  “bloc  gigantic” de Kelim, vom începe să creştem cu ajutorul Ohr Makif (OM) (Lumina Înconjurătoare), care luminează de la distanță, iar primul Kelim care a fost inclus în proces sunt Kelim care aparțin Galgalta ve Eynaim, deoarece acestea sunt mult mai rafinate.

Aceste Kelim care sunt mai atrase de Lumina care Reformează sunt reînviate mult mai repede. Deci, acestea sunt numite Israel (Yashar El), dorul pentru Elyon (de sus). Ei sunt „mai ușoare”, decât tot restul Kelim, deoarece acestea aparțin nivelurile Aviut (grosimea, dorinţa de a primi) din Shoresh, Aleph și Beth.

Și aceasta este cea mai mică dorinţă de a primi despre care Baal HaSulam scrie și le numește ” îPnimit HaOlamot” -interioritatea lumilor). Și după aceea, vine rândul”națiunilor lumii” să fie corectate. Deci, depinde de noi pentru a corecta Kelim care aparțin de Galgalta ve Eynaim.

Ele sunt în mod special importante pentru noi, pentru că acolo unde au fost corectate pe contul egoist și au decis să construiască pornind de la „treimea de mijloc a Tiferet” și apoi Kelim de AHP s-ar putea conecta cu ei, cei care nu sunt ei înșiși gata să efectueze orice corecție, deoarece acestea nu au fost pregătite direct de la rădăcină de Creator, ci ele au fost create ca urmare a deciziei lui Israel, Galgalta ve Eynaim.

Deci, ele depind în totalitate de Israel, și vin către Israel cu plângerile în orice situație. Deci, se dovedește că, dacă Kelim ale lui Israel nu fac corecțiile care le revin, sunt destinate pentru Kelim de AHP care nu a fost corectat încă.

Din partea 1 a Lecţiei zilnice de Cabala 7/16/14 , Shamati # 69

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed