Cheia realizării

Baal Hasulam, 600 000 de suflete: Dacă cel josnic – cel care are un suflet modest şi de rând la rădăcină –îşi orientează inima sa şi îşi purifică acţiunile sale pentru a deveni demn, va fi recompensat cu extinderea întregului suflet al naţiunii sfinte în sufletul său, cu toate minunile pe care poporul sfânt le-a gustat până în prezent. Aceasta se datorează faptului că toate au fost doar pregătiri pentru această implinire.

Deci, fiecare suflet individual este obligat să guste totul şi va cumpăra lumea sa într-o oră.

În final, trebuie să efectuăm o acţiune care va ajusta luminile şi vasele, dar pentru că nu putem face asta, procesul este împărţit în numeroase stări, perioade şi persoane…Totuşi, Adam HaRishon (primul om) este un organism unic care a făcut o greşeală şi s-a rupt în bucăţi. Astfel, bucăţile pot să se unească efectiv şi pot să se conecteze corect şi să revină la starea lor corectată într-o singură acţiune.

Dar, realitatea a fost divizată în părţi distincte, conform parametrilor de timp, mişcare şi loc, în corpurile altor persoane, astfel ca noi să fim în măsură să examinăm cu atenţie şi să înţelegem ce se întâmplă şi să acumulăm înţelepciune prin întrebările şi răspunsurile noastre. Astfel, noi vom găsi şi vom descoperi creaţia între Lumină şi vas.

Noi nu putem percepe acţiunile Creatorului dintr-o dată. Deci, avansăm progresiv, pas cu pas, spre starea completă de-a lungul reîncarnărilor noastre, prin miliarde de acţiuni. Toate fiinţele create, mici insecte, stele îndepărtate sau fiinţe umane, îndeplinesc acest proces, fiecare la nivelul său. Tot ceea ce se întâmplă este esenţa seriei de corecţii. Cum se influenţează mutual aceste elemente? Influenţăm noi explozia unei stele, de exemplu ?

O facem, dar înţelepciunea Cabala nu vorbeşte despre asta. Într-un anumit sens, ea este foarte limitată, deoarece ea nu vorbeşte decât despre om, despre ceea ce trebuie să facem acum şi nimic în plus. Ea nu vă dezvăluie întreaga realitate. O descoperiţi prin voi înşivă, dacă folosiţi această înţelepciune în mod corect. Ea nu vă spune în avans ce veţi realiza, mai degrabă vă învaţă să dezvăluiţi realitatea şi pregăteşte astfel, tot ceea ce este necesar. Dacă aveţi cheia, atunci toate porţile se vor deschide în faţa voastră.

Deci, cabaliştii, înţelepţii, spun:” să îi dăm unei persoane o cheie. Dacă ea este vrednică, va descoperi realitatea şi o va vedea în mod corect, dacă nu este vrednică, ea nu o va descoperi şi nu o va vedea. De ce ar trebui să eşueze în zadar? Curiozitatea nu este justificată…”

 Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 13.10.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed