Congresul de Cabala este cel mai puternic accelerator de creştere

Evoluţia umanităţii demonstrează că dezvoltarea este un proces gradual şi cu multe faţete. Ea urmăreşte un program specific şi o direcţie în care fiecare element se alătură procesului general, este „depozitat” în contul comun, şi astfel schimbările se acumulează gradual.

Transformările noastre interioare au loc într-o formă similară. Şi chiar dacă tânjim să-l completăm cât mai repede posibil, el ia totuşi timp şi necesită multe acţiuni. Facem un pas înainte şi un pas înapoi, suferim urcări şi coborâri. Transformarea nu se produce instantaneu, este un întreg proces de acumulare de schimbări în care fiecare „bănuţ” este adăugat  în acelaşi cont unic, şi de aceea ia ani.

Cel mai eficient remediu de corectare este munca depusă pentru uniune. De aceea, Cabaliştii pun o condiţie imediată celui care a fost adus de Forţa Superioară în grup. El trebuie să se decidă că munca cea mai importantă este conectarea cu grupul şi unitatea cu membrii lui, în timp ce studiul este numai mijlocul pentru unitatea noastră.

Cu alte cuvinte, este în opoziţie totală cu ceea ce am crezut când am intrat în grup. Noi am crezut iniţial că grupul este doar un loc în care putem studia, ca o universitate, pentru a acumula cunoştinţe. Dar este exact invers, şi trec ani până când persoana începe să înţeleagă treptat că, cheia nu este primirea de cunoştinţe, ci schimbarea proprietăţilor ei interioare. Prin studiu cu grupul ea primeşte o forţă reformatoare specială, şi experimentează influenţa ei, în mod specific  în relaţiile persoanei cu grupul.

Rezultatele autentice ale avansării sunt evaluate prin cât de aproape sau de departe se simte persoana faţă de grup, în ce măsură are nevoie şi este capabilă să se lege şi ce valoare dă persoana acestui lucru. Totul se măsoară numai cu privire la grup fiindcă la sfârşit, ei sunt aceia cu care omul trebuie să se unească pentru a avea experienţa Lumii Spirituale în interiorul conexiunii lor corecte, unindu-se ca un singur om într-un singur suflet.

În jurul său, nu sunt doar colegi studenţi, ei devin părţi din sufletul său. De fapt, nu există niciun suflet in interiorul omului, iar oamenii de ştiinţă îşi pierd timpul căutându-l undeva în interiorul corpului. Sufletul uman se află în toate celelalte. În concluzie, dacă cineva este capabil sa iasă din el însuşi şi să se unească cu prietenii din jurul lui, ca rezultat, toate aceste dorinţe „externe” devin sufletul lui.

De aceea dăm atâta importanţă convenţiilor noastre şi activităţilor similare, când un număr mare de oameni din întreaga lume se adună împreună şi rezultă o forţă puternică de unitate. În timpul fiecărei ore din Convenţie de fapt, noi facem corecţii specifice în uniunea noastră mutuală.

Deci, noi trebuie să evaluăm astfel de adunări ca fiind cele mai importante mijloace de avansare, printre toate celelalte. Nimic nu este mai eficient în aducerea fiecăruia din noi impreună, mai aproape de transformare şi de revelarea Lumii Superioare ca o Convenţie.

Chiar dacă în timpul Convenţiei nu apare totul dintr-o dată, ci „bănuţ cu bănuţ”, astfel se adună o „sumă” mare. Este necesar să parcurgem câteva astfel de întâlniri, până când vom descoperi adevărata conexiune dintre noi şi până Lumina Superioară ni se revelează în unificarea noastră şi asta înseamnă revelarea Creatorului fiinţelor create.

De aceea, înainte de a merge fizic la o astfel de adunare, persoana trebuie sa se pregătească mental pe sine. Ea sau el trebuie să se acordeze pe sine astfel încât să fie gata să intre în acest loc , să fie familiarizat cu toate activităţile care vor avea loc, să studieze materialele, cântecele, temele discuţiilor şi să înveţe în general, cât mai mult posibil despre Convenţie. Mai tîrziu, îi va fi uşor să se concentreze la experienţele noastre interne  şi să nu fie distras, să nu piardă forţele mentale şi emoţionale pentru exterior, pentru detaliile tehnice.

Deci, trebuie să fim familiarizaţi înainte cu toate materialele şi cu întregul program  şi să venim acolo cu o singură dorinţă: „Vreau să mă unesc cu ceilalţi, din toată inima şi din tot sufletul fiindcă Lumea Spirituală îmi va fi dezvăluită numai în această conexiune dintre noi şi nu la fiecare, individual. Vreau ca acest cosmos gol dintre noi să fie umplut cu căldură şi atitudine binevoitoare pentru fiecare din noi fiindcă acesta este exact locul unde Forţa Superioară, Creatorul, este dezvăluit fiinţei create!”

Din Lecţia de pregătire interioară pentru Conventia We! 3/10/2011

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed