Corecţia lumii – partea întâi

Definirea problemei: Căderea liberă a lumii într-o criză globală, precum şi periculoasa lipsă de resurse naturale (petrol, apă, etc) fac necesară transformarea economiei globale într-o economie a consumului rezonabil.

Mulţi oameni, inclusiv oameni de afaceri, economişti, politicieni, etc, sunt de acord cu această concluzie. Dar, niciunul nu-şi poate imagina posibilitatea existenţei umane fără competiţie, după principiul „fiecăruia după nevoie”. E şi mai dificil de imaginat o tranziţie rezonabilă şi în pace la un consum şi o producţie limitate.

Viitorul pare să fie o societate a consumului rezonabil creat de câţiva supravieţuitori ai războiului mondial. Este tranziţie paşnică la practicarea unui consum rezonabil o opţiune?

Soluţia tranziţiei paşnice la un consum rezonabil: Trebuie să creăm o masă critică de oameni inteligenţi care să înţeleagă că sistemul actual nu mai funcţionează. Rolul crizei este să crească în mod radical numărul de oameni pregătiţi să evalueze problemele reale raţional şi cu înţelepciune.

Principala sarcină în această perioadă este să mărim numărul de oameni conştienţi de problemă, să explicăm actualul mecanism care acţionează în lume, astfel ca atitudinea lor faţă de lume să fie obiectivă, constructivă şi bazată pe evaluarea corectă a sistemului. Această perioadă se va sfârşi când numărul de oameni care înţeleg corect problemele umanităţii devine destul de mare ca să producă un impact semnificativ în societate.

Dezvoltarea unei societăţi rezonabile de consum şi asigurarea dezvoltării ei normale: Modelul este constituit dintr-o parte economică şi una spirituală. Dezvoltarea şi împlinirea spirituală trebuie să compenseze necesitatea umană de creştere economică peste ceea ce e necesar.

Implementarea modelului:

1.Crearea şi introducerea unei reţele educaţionale. Studiul despre viaţă raportat la dezvoltarea modelului societăţii de consum rezonabil.

2. Implementarea actuală.

Necesităţi urgente:

Noi astăzi suntem în mijlocul primei din cele patru faze:

  • Dezvoltarea unei structuri de reţea care să poată explica populaţiei adulte starea critică a umanităţii şi unicul model durabil al societăţii viitoare. Definitivarea principiilor unei educaţii integrale a copiilor necesare pentru oferirea unor tehnici de supravieţuire în noile condiţii (integrale) ale naturii.
  • Dezvoltarea unui model economic.
  • Dezvoltarea unui model spiritual.
  • Promovarea celor două modele, economic şi spiritual, către lume prin structura de reţea.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed